Om dette arrangement

Tid
19:00 - 20:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Sted
Online
Målgruppe
For voksne
Andet

En mand, flere mande

28.04.21
Forskningens Døgn – Foredrag med Lektor Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen, Københavns Universitet. 

En mand, flere mande ... hedder det jo ikke. Men det kunne det have heddet. Vort sprogs historie forklarer mange uventede (u)regelmæssigheder. Og det forklarer også, hvordan sprog som dansk, fransk og persisk engang kan have været samme sprog.

Hvorfor hedder mand ikke mande, men mænd i flertal? Hvorfor starter ordene for ’tand’, ’to’, ’fisk’ og ’far’ med t og f på dansk, men med henholdsvis p og d på fransk? Og hvor kommer vort sprog egentlig fra?

Disse og flere spørgsmål kan du få svar på til dette foredrag. Hør om 

  • det danske sprogs historie og dets slægtskab med omtrent 400 andre sprog i Europa og Asien
  • hvordan uregelmæssigheder i vort nuværende sprogsystem ofte udspringer af regelmæssige udviklinger i tidligere sprogstadier, og hvordan man som en slags ”sprogarkæolog” kan bruge viden om disse sprogstadier til at afgøre, hvilke lag i sproget, der er nye, og hvilke, der er gamle
  • hvordan ovenstående indsigter kan bidrage til øget viden om vor sproglige og kulturelle historie.

Forskning kan være fascinerende og fantastisk

Er du nysgerrig på, hvad forskere arbejder med? Engagerede folk rundt om i landet, står under Forskningens Døgn klar til at fortælle dig om deres arbejde.

Foredraget foregå online på Zoom. Husk tilmelding så sender vi dig et link.

I samarbejde med Ribe Katedralskole.

Materialer