Om dette arrangement

Tid
8:30 - 15:30
Pris
750 Kr
Bibliotek
Målgruppe
For voksne
Andet

To Højskoledage i Seminariehuset

25.02.20 - 26.02.20
Højskoledagenes program er blevet til i et samarbejdet med Musik- og Kulturforeningen Quedens og højskolemanden Niels Ole Frederiksen.

Program

Tirsdag 25. februar
Kl. 8.30 God morgen med en sang.
Kl. 8. 35 Morgenkaffe/te m.m.
Kl. 9.00 – 9.30 Morgensang, fortælling m.m. ved Niels Ole Frederiksen.
Kl. 9.45 – 11.45 “Den moderne daglejer” v/ litteraturhistoriker Gitte Højmark Pedersen, Vejen. Et blik på hvordan arbejderen er blevet beskrevet i dansk litteratur siden det moderne gennembrud og frem til i dag, med fokus på den nye sociale klasse, prekariatet.
Kl. 12.15 – 13.00 Frokost –smørrebrød. Øl, vand og vin kan købes.
Kl. 13. 15 ”Til kamp mod dødbideriet” v/højskolemand, forfatter m.m. Erik Lindsø, Sorø. I foredraget nyfortolkes og aktualiseres N.S.F. Grundtvig ind i en moderne dagsorden med kulturmøde og globalisering, demokratisk underskud og medielede – alt det, som kan tage pusten fra os.
Kl. 15.00 Kaffebord med kage
Kl. 15.30 Dagens sluttes af med en sang.


Onsdag 26. februar
Kl. 8.30 God morgen med en sang
Kl. 8.35 Morgenkaffe/te
Kl. 9.00 – 9.30 Morgensang og fortælling ved Niels Ole Frederiksen.
Kl. 9.45 – 11.30 ”Mens vi venter på den nye Højskolesangbog” v/tidl. højskoleforstander, undervisningsinspektør i undervisningsministeriets afd. for Folkehøjskoler og musikalsk konsulent for Højskolesangbogsudvalget Jes per Moesbøl, Aarhus. Vi skal synge både traditionelle og nye højskolesange, og sangen kommer ikke til at stå alene, for de enkelte sange belyses historisk og eksistentielt. Målet er både at sætte sangene ind i den kulturtradition, vi er en del af og at skabe en god fælles oplevelse og stemning.
Kl. 12. – 12.45 Frokost - smørrebrød. Øl, vin og vand kan købes.
13.00 ”Livsglæde hos Benny Andersen – først og sidst” v/højskolelærer og tidl. rektor Vagn Jørgensen, Varde. Vi kigger Benny Andersen over skulderen og finder ud af, hvor hans livsglæde og livsholdning stammede fra. Undervejs i foredraget synger vi nogle af Benny Andersens sange.
Kl. 15.00 Kaffebord med boller og lagkage.
Kl. 15.30 Afslutning med en sang.

Køb din billet hos Cafe Quedens, tlf. 75 41 10 50, mail: quedens@gmail.com
Billetprisen er incl. kaffe/te, frokost, foredrag og hver morgen står der kaffe/te, rundstykker, pålæg, smør, ost og marmelade på bordene.

Det er ikke muligt at købe billet til en enkelt dag eller enkelte arrangementer. 

NB: Ved for få tilmeldinger, forbeholder arrangørerne sig ret til at aflyse. Alle der har købt billet vil få hele billetprisen refunderet.