Om dette arrangement

Tid
8:00 - 18:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Målgruppe
For alle
Udstilling

Galgenfrist

14.01.22 - 30.04.22
Udstilling af Morten Bo på Phototek Esbjerg i 2022.

Morten Bo (f. 1945) har i en årrække viet det meste af sin tid på Danmarks Fotografiske Billedkunstskole, Fatamorgana, som han stiftede i 1989. Her har han fungeret som skoleleder og underviser og gennem årene understøtte en talentmasse, som i dag er blevet markante fotokunstnere. I al den tid har han selv været tavs som udøvende kunstner, men på opfordring fra Phototeket i Esbjerg har han indvilget i at tage tråden op og skabe en udstilling til stedet.

Morten Bos c.v. er omfattende. I 1964-65 gik han hos fotografen Keld Helmer-Petersen på Kunstakademiets Arkitektskole og vendte tilbage som kandidatstipendiat i 1973-4. Han var medlem af den banebrydende fotogruppe Delta Photos i 1967-72 og drev en omfattende udstillingsaktivitet op igennem 1970’erne, som også blev det årti, hvor hovedparten af hans store bogproduktion fandt sted. Her skal nævnes det lille mesterværk Findes der en ridder i orange (1968) og Blågårds blues (1971), På landet (1973) og Lyset slukkes kl. 22.00 (1973). Alle har i dag klassikerstatus.

Det sort-hvide dokumentarfotografi er Morten Bos udgangspunkt, og amatørens fejlfyldte snapshot er en æstetik han findyrker. Det er en udtryksform, der i dag er vidt udbredt, men tilbage i 1970erne var det stadig nyt og primært kendt fra amerikansk dokumentarfotografi med navne som Robert Frank og William Klein. Morten Bo beskrives ofte som en politisk fotograf, men set retrospektivt var hans blik mere kulturkritisk med fokus på velfærdsstatens skjulte eller anonyme sider. Det kom ikke mindst til udtryk i hans mange bogprojekter. Hans kunstneriske praksis tog en ny drejning med fotobogen Solen i skyggen (1982), hvor fortællingen i de enkelte billeder kredsede om formalistiske muligheder skabt i mødet mellem lyset og mørket/skyggen. 

Det er det felt, Morten Bo tager afsæt i med udstillingen Galgenfrist, som bliver skabt til Phototeket. Udstillingen består af 61 sort-hvide fotografier og suppleres med tre vægpaneler, der citerer digte fra Ivan Malinovskis digtsamling Galgenfrist, der udkom i 1958 midt i de højspændte koldkrigsår. I receptionen af digtsamlingen hedder det gerne, at den rummer poetiske, fortættede øjebliksoplevelser, skrevet med afsæt i ’konfrontationsteknikken’, som flere af samtidens modernister dyrkede. Det er dette kunstneriske univers, Morten Bo har valgt at gå i dialog med

Det umiddelbare indtryk er, at Morten Bo har valgt en række usammenhængende billeder, udført i hans velkendte snapshotæstetik. Vi ser et fotografi af et jakkesæt, der hænger i ærmerne med to kroge. Kroppen er en hovedløs gine. Næste billede viser en dreng på vej ind i bagenden af et udrangeret fly, men er det lavet af træ og står det på en legeplads? På tredje billede ser vi et siamesisk tvillingefoster i medicinsk glas og man leder uvilkårligt efter en logik eller en sammenhængende fortælling i billedrækken. Den får man ikke. Hvert enkelt billede er et ’åbent værk’, hvor betragteren selv må finde sine svar.

Tilbage står en sansende fornemmelse af opløsning, forgængelighed, sammenbrud, men også en vis energi, som peger fremad. Hvor Ivan Malinovski skrev sin digtsamling ind i en tid præget af angst for atombomben og altings ophør, visualiserer Morten Bo en tilstand af angst og uformåenhed men også fortrøstning, der skriver sig direkte ind i vor tids klimaproblematik. Vi præsenteres dog ikke for motiver af ødelagte økosystemer, der er ingen tydelig reference til selve problematikken. Det handler om at sætte nogle følelser i gang. Det var også Malinowskis intentioner.

Med denne udstilling bevæger Morten Bo sig ind på et område, som hidtil primært har været problematiseret af yngre generationer, og han leverer sit kunstneriske bud på en verdensomspændende problemstilling af uhørt omfang, som kun vil vokse i fremtiden. Han gør det med afsæt i en historisk digter, hvis konfronterende teknik han transformere over i sit eget billedunivers, der visualiserer en højaktuel tematik.

/ Ingrid Fischer Jonge
Juli, 2021