Om dette arrangement

Tid
10:00 - 18:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Målgruppe
For voksne
Udstilling

Tage Poulsen: "Den indre by" (reprospektiv)

04.10.19 - 31.12.19
Tage Poulsen har haft stor betydning for udbredelsen af fotografi som kunstart i Danmark. Mange kender ham som foredragsholder og skribent i tidsskrifter og encyklopædier, såvel som gennem Dansk Fotohistorie, hvor han også selv præsenteres som fotograf. Udstillingen DEN INDRE BY på Phototek Esbjerg er den hidtil største, retrospektive ophængning af Tage Poulsens egne billeder.

Tage Poulsen døde i 2018. Bortset fra hans tidlige portrætter overskrider næsten alle Poulsens billeder den fotografiske realisme og udfordrer vores umiddelbare virkelighedsopfattelse. Ofte på den måde at lyset og beskæringen får noget stabilt og velkendt til at vække mindelser om noget uroligt eller ubestemmeligt i betragterens fantasi.

Den indre by var dels et vigtigt område af København for Poulsen, dels en metafor for den indre virkelighed han søgte – og fortsat giver betragteren adgang til gennem de fine sort-hvide prints. 
Det væsentlige i fotografien har for mig ikke været kameraet med dets evne til at fastholde nuet, men det fotografiske materiales evne til at lade sig påvirke af lyset.” 

Serien Oplevelser af den indre by (1972-80) omfatter bl.a. nogle af de fotomontager, der ved at sammenkopiere flere udsnit af tid og rum overskrider det fotografiske “nu”. 
Sammen med de figurlignende tegn på mure og abstrakte flader i serien Aftryk af byens hud (1971-94) er disse værker centrale i udstillingen. 
Dertil kommer adskillige, ikke før udstillede billeder fra senhalvfemserne - hvorefter Tage Poulsen ved millennieskiftet lagde kameraet på hylden og trak sig fra mørkekammeret. 

Tage Poulsens retrospektive udstilling omfatter også nogle af hans “fundne” dobbeltbilleder og sammenkopieringer fra Gutenberggalaxen, galaksen hvor trykte og elektroniske mediers brokker er i kredsløb. 
Udstillingen er ikke som sådan organiseret efter disse serier, men er snarere tænkt kronologisk og visuelt. 
Efter anskaffelsen af storformatkamera i 1980 rettedes fotografens indtrængende blik mod mere uforstyrrede steder, ikke mindst havens og husets univers. Hareskoven, Sydhavnen og Refshaleøens industrielle ruiner hørte absolut også til favoritstederne, hvor organisk og uorganisk blandedes i Poulsens sort-hvide metamorfoser. 

Op gennem 70’erne og 80’erne eksperimenterede Poulsen i det hele taget intensivt med fotografiets muligheder som personligt udtryksmiddel - for så i 90’erne at fortrænge symboler og metaforer til fordel for nærmest abstrakte strukturer og en mere ligefrem skønhed. 
Denne retrospektive udstilling rummer også nogle sjældent sete værker fra Tage Poulsens tidlige produktion i midttresserne, vel ankommet som han var fra det østjyske og allerede med atelier i Valby. 

Det var dog ikke som erhvervsfotograf, men som fotokunstner, Tage Poulsen udfoldede sin billeddannende virkelyst. Til gengæld har Poulsen som lysmester på DR TV i et utal af sammenhænge bragt kunstlyset i spil som æstetisk virkemiddel. I tv-studiet oparbejdede han gennem årene givetvis også noget af sin kritiske distance til den måde, hvorpå nyheder indgår i den medieskabte virkelighed. 

Både surrealismen og fjernøstlig filosofi har inspireret “PoulZen” ligesom hans fotografiske forbilleder, der har været amerikanske snarere end danske: Minor White, Harry Callahan, Paul Caponigro, Wynn Bullock og Aaron Siskind ikke mindst. 

Værkerne er udvalgt af Henning Wettendorff og stammer fra fotografens arkiv.