Om

Ny luft og nye muligheder.

Der er blevet luftet ud på Ribe Bibliotek, både i overført og konkret betydning.

I forbindelse med, at biblioteket i august 2012 flyttede til det nyrenoverede borger- og kulturhus, gennemgik kommunens sydligst beliggende bibliotek nemlig en omfattende fornyelse.

Der blev for det første skabt lys og luft ved at reducere antallet af bøger på biblioteket, men i forbindelse med den gennemgribende modernisering af det gamle seminarieHus blev der desuden taget højde for den indretning et moderne bibliotek har brug for.

”Vi har prioriteret plads til studier, fordybelse og avislæsning, men også til de mange børn og unge som har deres daglige gang i og omkring seminarieHuset, enten som aktive i ungdomsskolen, i klubben eller som elever på områdets to skoler,” siger afdelingsleder Hanne Poulsen. Hun er specielt glad for, at borgerne i forbindelse med flytningen nu kan bruge biblioteket næsten døgnet rundt.

Reaktionerne fra borgerne har været meget positive, og adgangen til både nye IT- og mødelokaler, samt til husets dejlige foredragssal, giver i det daglige et meget mere fleksibelt bibliotek med ideelle muligheder for at udvikle det traditionelle tilbud til borgerne.