Om

Åbent, levende og nærværende

Et åbent, levende og nærværende bibliotek. Det er tre af de mest fremtrædende kendetegn ved lokalbiblioteket i Sædding.

Med en central placering midt i Sædding Centret, er biblioteket et attraktivt tilbud til borgerne i hele det nordvestlige Esbjerg. Med et målrettet fokus på at sikre et højt serviceniveau, kan borgere i alle aldre få både faglig vejledning og lang åbningstid, alt efter behov.

Det kreativt indrettede børnebibliotek virker som en magnet på børnefamilier og -institutioner, som udnytter de børnevenlige rammer. Men biblioteket kommer også ud til børnene, blandt andet gennem samarbejdet med mere end 20 daginstitutioner, som flere gange om året får bragt såkaldte bogkasser ud til de alleryngste ’læsere’.

De ældre medborgere udgør en helt særlig målgruppe på Sædding Bibliotek. I samarbejde med frivillige løser bibliotekets medarbejdere en række digitale borgerserviceopgaver, understøtter IT-selvhjælpegrupper, arrangerer Ældretræf og samarbejder omkring ’En hjælpende hånd’ og ’Mandefrokost’.

Bibliotekets mødelokaler har på 13 år haft godt en million besøgende fra blandt andet foreninger, strikkeklubber og læsekredse. Alle bruger Mødestedet og det er vi glade for. Biblioteket er der jo for borgernes skyld.