Spillevejledning

Det er MIT bibliotek! er et rollespil, som giver unge i udskolingsklasserne en bedre forståelse for, hvorfor biblioteket virker som det gør. Spillet giver dem også en idé om, hvor mange forskellige interesser der skal tages hensyn til, når man designer et bibliotek, samt hands-on træning i, hvordan demokratiske processer virker. Spillet varer ca. 70 minutter.

Deltagerne spiller rollerne som medlemmer af et fiktivt ungdomsråd, der skal designe et nyt bibliotek. De bliver delt ind i seks grupper, der hver repræsenterer et ideal for, hvordan et bibliotek kan være. Hver gruppe har med andre ord nogle ønsker til, hvordan biblioteket skal indrettes, og disse ideer er repræsenteret ved kort.

Hver gruppe sender repræsentanter til tre forskellige udvalg, der hver tager sig af at indrette et bestemt område af biblioteket (Velkomstzonen, Brugerzonen og Multizonen). Hvert udvalg har til opgave at vælge to indsatsområder (altså de før nævnte kort). Der er seks at vælge i mellem, og grupperne vil naturligvis noget forskelligt.

Det betyder, at gruppernes repræsentanter i udvalgene må forhandle sig frem til, hvilke to kort der skal udvælges. Kan de ikke blive enige, stemmer de om det. Når de tre udvalg er nået frem til et resultat, så samles alle og det ’færdige’ bibliotek præsenteres.

Efter spillet snakkes der i plenum om, hvordan grupperne vurderer resultatet, og der perspektiveres til virkeligheden. De unge reflekterer over biblioteket og demokratiprocesser, og til sidst siges der pænt tak for i dag.

Hent materialer her på siden

På denne side kan du finde alle de materialer du har brug for til at kunne gennemføre spillet, bla. en detaljeret spillevejledning, ekstra spillekort, gruppebeskrivelser,  plakat og den nødvendige beslutningsplade. Du kan også se en kort video om den første gang vi testede spillet. Vi afviklede i alt fire testspil inden den endelige udgave, som nu udgives.

Det er MIT bibliotek! gennemføres med tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker under Kulturstyrelsen.

 God spillelyst!