Tidlig literacy

Billedbogen skal ikke bare læses og diskuteres. Den skal bruges som afsæt til nye fortællinger, der kan tegnes, hoppes eller leges igennem og udleves igen og igen med børnenes udtryksformer i centrum.

Børn leger med sproget fra de er ganske små, og de voksne omkring dem stimulerer nærmest per automatik deres leg og træning af talesproget.

I børns univers kommunikeres der imidlertid med mere end det talte sprog. Børn møder og registrerer symboler, billeder, tegn og tal, som de forholder sig til på forskellig vis. Superhelte har bogstaver på deres dragter og børn genkender McDonalds logoer fra en tidlig alder. Disse tegn bruger de aktivt i deres lege og gengiver dem for eksempel i deres tegninger.

Tidlig literacy handler om at sætte gang i hele sprogpaletten med udgangspunkt i, hvad der optager børnene. Det kan eksempelvis være med fælles afsæt i en billedbog, som giver børnene mulighed for at lege og digte videre på fælles historier.

Et projekt om tidlig literacy

I projektet: ’Biblioteket som literacyagent’ ønskede vi at give billedbogen vinger. Børn og voksne legede og eksperimenterede med skriftsproget og fik en ny forståelse af, hvordan læring kan fungere. Med et fælles afsæt i billedbogen handlede det om at lege og digte videre, med de elementer børnene havde interesse for.

Vores erfaringer fra projektet gives på disse sider videre, med ønsket om at inspirere andre, der gerne vil arbejde med tidlig literacy. Du kan også downloade vores folder om projektet.

Få succes som literacyformidler

For at få succes som literacyformidler, er det vigtigste, at du kan være i ’øjenhøjde’ med børn, og at du har en nysgerrig og legende tilgang til både børn og billedbøger.

Du skal have lyst til at fortælle historier og høre børnene fortælle deres. Det, du kan, er allerede brugbart, særligt dine formidlingsevner og viden om billedbøger. Den korteste vej til at blive god literacyformidler er at literacyformidle.

Øv dig, så du opnår evnen til at improvisere og fange det børnene fortæller – så bliver det sjovt og givende for både dig og børnene. Derudover er det værdifuldt at have en grundlæggende viden om tidlig literacy. Læs for eksempel mere på disse links eller og se vore bogforslag.

Nye opgaver - ny selvforståelse

Er det nyt for jer at arbejde med tidlig literacy? Har I brug for mere afklaring i forhold til, hvad der er jeres roller og opgaver?

I literacy-arbejde, hvor billedbogen er udgangspunktet, kan billedbogen betragtes som et råstof. Bibliotekarer, pædagoger og børn anvender dette råstof forskelligt. Derfor giver det mening, at vi alle arbejder med spørgsmålet: Hvis billedbogen er et råstof, hvad er vi så?

Den følgende øvelse kan give dig og dine kollegaer en styrket opfattelse af jeres roller som literacyformidlere, og I kan få en fælles forståelse af opgaven. Tager cirka 20-30 minutter.

  1. Tegn 'bibliotekarer-pædagoger-børn' figuren her til højre, på en flipover.
  2. Stil spørgsmålet: Hvis billedbogen er råstoffet, hvad er vi så?
  3. Lad deltagerne selv tænke over spørgsmålet. (2 minutter)
  4. Runden: Lad hver deltager bidrage med svar på spørgsmålet. Noter på flipover - benyt evt. Post Its. (10 minutter)
  5. Tag et kig på jeres samlede bidrag. Drøft fx: Giver det mening? Hvad er vigtigst? Har det betydning for jeres måde at arbejde og samarbejde på? Hvad er jeres vigtigste råd til jer selv?
  6. Opsamling: Noter jeres tre vigtigste pointer og aftal, om I skal lave øvelsen igen og eventuelt hvornår.