1 2 3 Sådan kan I gøre

Samarbejder med fokus på literacy, kan foregå på mange måder.

Her er et eksempel på et mindre literacyforløb, hvor én eller to fra biblioteket besøger en gruppe børn i en børnehave.

  1. Husk at forventningsafstemme mellem børnehave og bibliotek.
  2. Udvælg en relevant billedbog i forhold til målgruppe og mål.
  3. Læs højt i børnehaven sammen med børnene. Måske har børnene hørt bogen nogle gange inden. Få en snak om indholdet, og grib de muligheder, der opstår for at arbejde med symboler, tegn, skriftsprog med mere. Bliv som voksne enige om literacy-potentialer, som børnene kan arbejde videre med.
  4. Børnehaven beholder bogen og arbejder videre.
  5. Bibliotekaren besøger børnehaven igen. Hør og oplev, hvad børnene har fået ud af at arbejde med billedbogen. Børnene kan også besøge biblioteket. Her kan de for eksempel udstille noget af det, de har lavet i institutionen.
  6.  Lav opsamling og refleksion: Hvad gik godt i forhold til tidlig literacy? Hvad er nyttige erfaringer til næste gang?