Læs og fortæl

Tal med dit barn under læsningen – og styrk dit barns sprog.

På Esbjerg Kommunes Biblioteker har vi gennem flere år sat fokus på læsning for 3-6-årige og specielt på vigtigheden af at tale med barnet under højtlæsning. En af de mest udbredte og anerkendte højtlæsningsteknikker kaldes ”dialogisk læsning”, som går ud på, at du samtaler med dit barn før, under og efter læsningen.

Forskning viser, at den måde, vi læser højt for småbørn på, både kan styrke deres ordforråd og deres fornemmelse for ordenes form. Det påvirker dermed også deres evne til at bruge sproget.

I bøgernes verden kan alting ske, og når du samtaler med barnet, mens du læser op, inviterer du barnet ind i et univers af muligheder. Børnene taler, leger med og indgår i fællesskabet om fortællingerne. Resultatet er, at børnene bliver bedre til at sætte ord på deres egen verden, samtidig med at deres sprog gøres mere dynamisk og levende.

Vil du vide mere?

Du kan få mere at vide om dialogisk læsning og andre metoder til at styrke dit barns sprog gennem højtlæsning ved at kontakte en af vores børnebibliotekarer. Har du mod på selv at læse videre, kan vi anbefale følgende links:

Bibliotekerne har udviklet en fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder, kaldet Sprogsporet. Her finder du et bredt udvalg af inspiration til udvikling af dit barns sprog, blandt andet dialogisk læsning og andre højtlæsningsteknikker. Besøg Sprogsporets hjemmeside.