Læs og snak

På biblioteket har vi gennem flere år sat fokus på læsning for 3-6 årige og specielt på vigtigheden af at tale med barnet under oplæsningen. Det er det, fagfolk kalder ’dialogisk læsning’.

Forskning viser, at den måde vi læser højt for småbørn på, både kan styrke deres ordforråd og deres fornemmelse for ordenes form. Det påvirker dermed også deres evne til at bruge sproget.

I bøgernes verden kan alting ske, og når du samtaler med barnet mens du læser op, inviterer du barnet ind i et univers af muligheder. Børnene taler, leger med og indgår i fællesskabet om fortællingerne. Resultatet er, at børnene bliver bedre til at sætte ord på deres egen verden, samtidig med at deres sprog gøres mere dynamisk og levende.

Alle kan samtale, mens de læser op. Det kræver blot, at du som oplæser er åben over for at afprøve nye muligheder i oplæsningen og inddrage børnene, i stedet for ’bare’ at læse højt. 

I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor du læser og barnet lytter, kræver dialogisk læsning, at du læser på en måde, der skaber mere sproglig inter­aktion fra barnets side under læsningen. Derved udfordrer du barnet intellektuelt og stimulerer dets abstrakte tænkning.

Du kan få mere at vide om dialogisk læsning ved at kontakte en af vore mange børnebibliotekarer. Har du mod på selv at læse videre, kan vi anbefale følgende links: