Bøger i bevægelse blandt de yngste børn

Esbjerg Kommunes Biblioteker har fået penge fra Slots- og Kulturstyrelsens BOGglad-pulje til at købe nye bøger, der skal cirkulere rundt i daginstitutioner, dagplejer og børnenes hjem.

Bøger for en halv million kroner bliver snart sendt i bevægelse blandt kommunens yngste børn. Det betyder, at 5200 lokale børn får glæde af bøgerne, der både bidrager med gode læseoplevelser og styrker børnenes sproglige udvikling.

Biblioteket og dagtilbud arbejder sammen om projektet

Initiativet er et samarbejde mellem bibliotekerne og alle kommunens dagtilbud, og ideen er netop at ramme bredt og gøre bøgernes verden endnu mere tilgængelig for børn og forældre. Når bøgerne cirkulerer, kan de samtidig skabe nyhedsværdi mange gange.

Sammen med pædagogisk personale fra dagtilbuddene går bibliotekerne nu i gang med at vælge, hvilke bøger der skal købes, så de passer til børnenes forskellige behov og niveauer. Bøgerne vil være godt illustreret. Der vil både være klassikere og ny litteratur med hovedpersoner, som børnene kan spejle sig i.

På opdagelse i bøgernes verden

Mellem biblioteker og dagtilbud er der i forvejen et godt samarbejde, og det bånd bliver nu forstærket, så de ansatte i dagtilbud får et større indblik i bibliotekernes materialer og muligheder. Det gælder f.eks. udlån af bogkasser, besøg af bibliotekets lille bogbus eller oplæg med inspiration til bl.a. forældrene, der også spiller en vigtig rolle i at skabe gode læsevaner for børnene. Børnene kan snart gå på opdagelse i bøgernes verden, sammen med de voksne.

Fakta om BOGglad

Esbjerg er en af 79 kommuner, der har fået del i 23,9 mio. kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens BOGglad-midler. Over hele landet bliver pengene brugt til at skabe nye bogsamlinger til børnene der, hvor de er. Ifølge styrelsen viser erfaringer, at børn skal møde bøger og litteratur i deres hverdag, hvis de skal inspireres til at dykke ned i litteraturens verden.