Fokus på fortællingen

Projektet Fokus på fortællingen er et samarbejde mellem Vittenbergskolen i Ribe, forfatter Camilla Wandahl og Esbjerg Kommunes Biblioteker. Samarbejdet skal munde ud i et elevrelevant tilbud for de deltagende 6. og 7. klasser, der skal arbejde kreativt med både forfatterens og deres egne fortællinger.

Et virtuelt koncept
Eleverne møder en fortælling skrevet af den etablerede forfatter Camilla Wandahl. Fortællingen stopper ved en klimatisk scene, som eleverne skal opleve som et fysisk rum i virtual reality. Eleverne skal sanse og udtrykke, hvad de oplever, og de skal gennem en selvvalgt udtryksform give deres bud på fortællingens slutning. På den måde åbnes fortællingen op for dem, og de får selv mulighed for at udtrykke sig kreativt og digte videre på fortællingen.

Nye måder at opleve litteratur på
Projektet skal bidrage med en ny måde for målgruppen at opleve litteratur på. Forhåbningen er, at børn og unge i arbejdet med selv at skabe fortællinger får styrket deres læselyst og interesse for litteratur, idet de får mulighed for at udtrykke sig kreativt omkring litteraturen.

En håndsrækning til forfattere og kunstnere under coronakrisen
Projektet har fået støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje, der i 2020 havde særligt fokus på landets kunstnere og forfattere, som grundet coronakrisen har haft vanskelige vilkår. Derfor er det et krav, at projektet skal inddrage en eller flere kunstnere eller forfattere. I Fokus på fortællingen samarbejder vi med forfatter Camilla Wandahl, som har udgivet mere end 40 bøger for børn og unge.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og forløber fra 2020-2022.