Fortællingen flytter ind på Bakkeskolen

Fortællingen flytter ind på Bakkeskolen er et projekt, der skal styrke brugen af fortællinger på Bakkeskolen Cosmos. I 2020 fik Bakkeskolen en forgrening af Fortælletræet på Hovedbiblioteket. Med denne forgrening sættes der fokus på fortællinger og læsning på skolens bibliotek og i undervisningen generelt.

Fire børnebogsforfattere kickstarter fortællingen
Gennem fire forløb med anerkendte børnebogsforfattere arbejder skolens elever fra 0.-6. klasse med fortællingen. Det er både gennem højtlæsning og skabelsen af egne fortællinger. Forfatterne er Rebecca Bach-Lauritsen, Benni Bødker, Anne Sofie Hammer og Kasper Hoff. Hver især henvender de sig til børn i forskellige aldersgrupper, og deres forfatterskaber rummer forskellige temaer, som børnene bliver introduceret for.

Men det slutter ikke her 
Målet med projektet er at opkvalificere lærerne til at bruge fortællinger som en del af undervisningen, men samtidig er det også intentionen at finde måder, hvor biblioteket og skolen kan samarbejde om at få fortællingen til at være en fast del af børnenes skole. Perspektiverne for projektet kan i fremtiden udvides til andre skoler. 

Hvorfor er det en god ide? 
Undersøgelser viser, at højtlæsning og et øget fokus på relevant og aktuel børnelitteratur har en positiv indvirkning på børns læselyst. Samtidig er projektets arrangementer og aktiviteter på skolen også noget, som børnene forhåbentlig vil tænke tilbage på som en fantastisk oplevelse med litteratur.

Projektet er støttet af Statens Kunstfond og forløber fra 2019-2020.