Legende tilgang til læsning

I projektet Legende tilgang til læsning samarbejder Esbjerg Kommunes Biblioteker med SFO’erne på Bakkeskolen Cosmos, Kvaglundskolen Signatur og Præstegårdskolen Urban om at øge SFO-børnenes læselyst og læsefællesskaber. Vi har fokus på at anvende legen til at skabe læselyst, og at litteraturen bliver en naturlig del af skolens fritidstilbud.

Samarbejde om en legende tilgang til læsning
En vigtig del af projektet er det øgede samarbejde mellem bibliotek og SFO, hvor vi sammen finder nye veje til at skabe læselyst og gøre læsning til en fælles aktivitet i SFO’en. Børnene i SFO’erne inddrages aktivt, og det er vigtigt, at der tages højde for deres interesser, alder og læseniveau.

Temakasser og nye rum til læsningen
I samarbejde med SFO-personalet og børnene udvikles temakasser med bøger, artefakter og lege inden for bestemte temaer, så legen er med til at åbne læsningen op og indgyde til læselyst. I alle tre SFO’er indrettes også et læserum, så SFO-børnene får et fysisk sted, hvor de kan møde litteraturen og sætte sig ind for at læse, enten alene eller sammen med andre. 

Baggrund for indsatsen
Kulturministeriet lancerede i november 2019 en læselystindsats, som skal være med til at løfte udfordringerne med børns dalende læselyst. Ifølge den internationale undersøgelse PIRLS fra 2016 svarer kun 20 procent af de adspurgte danske skoleelever i 3. og 4. klasse, at de rigtig godt kan lide at læse. Projektet vil afdække, om en legende tilgang til læsning kan være et svar på denne problematik, og hvordan legen kan være en indgangsvinkel til at øge læselysten.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og forløber fra 2019-2020.