ORDfest – en børnekulturfestival i Esbjerg

Pædagogstuderende og børnehavebørn fra hele Esbjerg Kommune deltager hvert år i ORDfest sammen med biblioteket. Festivalen forløber over tre uger og danner rammen om et helt unikt samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker, pædagoguddannelsen på UC SYD og kommunens børnehaver.

Børn som fortællere
ORDfest tager udgangspunkt i børns kultur, og det er særligt børnenes egne fortællinger, som er i fokus. I forløbet arbejder børnene med en række udvalgte billedbøger. Sammen med de pædagogstuderende skaber de fortællinger, rim og remser og andre kreative produkter. Selve processen og den læring, som ligger heri for både børn og studerende, er det centrale i ORDfest. Hele forløbet er en læreproces, hvor børnene bliver medproducerende deltagere i sproglige og kulturelle fællesskaber.

Læseoplevelsernes betydning 
Formålet med forløbet er at understøtte børnenes sprogtilegnelse, kreativitet og nysgerrighed og at skabe læselyst hos de mindste. Børn lærer verden at kende gennem historier og fortællinger, som de kan spejle sig i, og disse fortællinger hjælper dem til at forstå og sætte ord på deres egne følelser og tanker. Et stærkt sprogligt fundament og et godt talesprog giver børn gode forudsætninger for at lære at læse og for læring i det hele taget.

Stimulerer læsning og fortællinger i kommunens institutioner
Det er bibliotekets forhåbning, at vi gennem ORDfest og samarbejdet med de pædagogstuderende kan være med til at udbrede læsning og læseoplevelser samt facilitere fortælling og læseaktiviteter ude i kommunens institutioner. Helt konkret gør vi dette ved at fremhæve billedbogens mange muligheder for de studerende, så de kan åbne billedbogen og fortællingens verden op for børnene.