Bestyrelsen

Digterhjemmets bestyrelse består af fem personer, udpeget af tre forskellige instanser.
  • Direktør Kurt Bjørndal (formand), udpeget af Esbjerg Byråd
  • Henriette Rostrup (næstformand), udpeget af Dansk Forfatterforening
  • Folketingsmedlem Anders Kronborg, udpeget af Esbjerg Byråd
  • Professor Per Øhrgaard, udpeget af Det Danske Akademi
  • Steffen Søndergaard, udpeget af Kulturministeriet

I bestyrelsesmøderne deltager desuden biblioteksleder Ann-Britt von Seelen og biblioteksassistent Irene Wiuff Jørgensen.