Bestyrelsen

Digterhjemmets bestyrelse består af fem personer, udpeget af tre forskellige instanser.
  • Direktør Kurt Bjørndal (formand), udpeget af Esbjerg Byråd
  • Byrådsmedlem Jørgen Ahlquist (næstformand), udpeget af Esbjerg Byråd
  • Forfatter Jens Smærup Sørensen, udpeget af Det Danske Akademi
  • Steffen Søndergaard, udpeget af Kulturministeriet

I bestyrelsesmøderne deltager desuden bibliotekschef Annette Brøchner Lindgaard og biblioteksassistent Irene Wiuff Jørgensen.