Bestyrelsen

Digterhjemmets bestyrelse består af fem personer, udpeget af tre forskellige instanser.
  • Direktør Kurt Bjørndal (formand), udpeget af Esbjerg Byråd
  • Byrådsmedlem Jørgen Ahlquist (næstformand), udpeget af Esbjerg Byråd
  • Professor Per Øhrgaard, udpeget af Det Danske Akademi
  • Steffen Søndergaard, udpeget af Kulturministeriet
  • Henriette Rostrup, udpeget af Dansk Forfatterforening

I bestyrelsesmøderne deltager desuden biblioteksleder Ann-Britt von Seelen og biblioteksassistent Irene Wiuff Jørgensen.