Bibliografi.dk

Adgang
Adgang for alle
Bibliografi.dk er en fuldstændig fortegnelse over udvalgte internationale forfatterskaber.

Bibliografi.dk indeholder hovedsagelig forfattere af skønlitterær karakter. Hovedvægten er lagt på de mest populære forfattere. Den indeholder oplysninger om den enkelte forfatter samt en oversigt over forfatterens værker og de forskellige udgaver, som er udkommet i Danmark.

Bibliograf.dk anbefales til dig, der:

  • Er skoleelev i folkeskolens ældste klasser, gymnasieelev eller studerende på en videregående uddannelse.

Vejledning

  1. Klik på linket til www.bibliografi.dk
  2. Vælg derefter fanebladet ”søg”