Dansk Demografisk Database

Adgang
Adgang for alle
Giver adgang til en række databaser indeholdende fx kirkebøger, folketælling og udvandrere, hvor du kan søge oplysninger om personer.

De største databaser du kan søge i er folketælling og kirkebøger. Men Dansk Demografisk Database indeholder også andre skriftlige kilder fx indvandrede, udvandrerprotokoller, skifteprotokoller, faldne 1914-1918. Kilderne er indtastet af både frivillige og professionelle. Der kommer løbende flere oplysninger ind i databaserne.

Anbefales til:

  • Interesserede i slægtsforskning