Dansk Demografisk Database

Adgang
Adgang for alle
Giver adgang til en række databaser indeholdende fx kirkebøger, folketælling og udvandrere, hvor du kan søge oplysninger om personer.

De 2 største databaser du kan søge i er folketælling og kirkebøger. Men Dansk Demografisk Database indeholder også andre skriftlige kilder fx indvandrede, udvandrerprotokoller, skifteprotokoller, faldne 1914-1918. Kilderne er indtastet af både frivillige og professionelle. Der bliver stadig tastet flere oplysninger ind i databaserne.

Anbefales til:

  • Interesserede i slægtsforskning