Dansk Film og TV

Adgang
Adgang for alle
Registrant over danske spillefilm siden 1930, stumfilm, TV-film, -spil og serier

Hjemmesiden indeholder en fuldstændig fortegnelse og beskrivelse af alle danske spillefilm, der har været vist i de danske biografer siden 1930 og alle danske stumfilm fra perioden 1896-1932. Registrant over danske Julekalendere siden 1962, alle danske spillefilm siden 1930 og TV-film, TV-spil og TV-serier udsendt over danske kanaler siden 1952.
Oplysninger om alle personer, som har været med i en spillefilm eller tv-fiktion er medtaget, som minimum med oplysninger om hvilke produktioner vedkommende har medvirket til.

Anbefales til:

  • Studerende
  • Alle med interesse for TV- og spillefilm