Det Kongelige Biblioteks digitale samlinger

Adgang
Adgang for alle
Det Kongelige Biblioteks portal med adgang til den digitaliserede kulturarv.

Det Kongelige Bibliotek giver adgang til digitaliserede materialer i form af billeder, kort, arkivalier, småtryk, håndskrifter, bøger, noder m.m.

Se fx varehuskataloger, partiprogrammer, skrifter fra Dansk Folkemindesamling, H.C. Andersens papirklip og meget andet.

Anbefales til:

  • Historisk interesserede