Forbrug.dk

Adgang
Adgang for alle
Forbrug.dk er portal for offentlig forbrugerinformation og omhandler alt vedrørende forbrugerrettigheder, vejledning og klage. Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen er ansvarlig for portalen.

Forbrug.dk har et søgefelt, hvor man føres videre til konkrete sager og artikler omhandlende det emne, man har søgt på. Der er en oversigt over populære og aktuelle emner, en videokanal, hvor man kan se små film om forbrugerforhold, firmatjek, forbrugerhotlinen mv. Øverst er der 2 store faneblade med henholdsvis ”Råd & Rettigheder”, hvor man kan søge eller finde svar – og ”Klagemuligheder”, hvor der henvises til Forbrugerklagenævnet og andre klageinstanser.

Forbrug.dk anbefales til alle

Vejledning

Gratis adgang for alle via www.forbrug.dk
Klik på pilen/brug rullemenuen ved ”Råd & rettigheder” eller ”Klagemuligheder”
Eller brug søgefeltet midt på siden
Eller læs om et af de populære emner