Info Norden

Adgang
Adgang for alle
Flytte, arbejde eller studere i Norden? Informationstjenesten Info Norden viser vej!

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste med kontorer i de nordiske lande samt på Færøerne, i Grønland og på Åland. Deres opgave er at forenkle privatpersoners muligheder for at bevæge sig frit i Norden. Dette gør de ved at informere om de gældende nordiske regler i forbindelse med flytning, pendling og andet.

Info Norden anbefales til dig, der:

  • er elev i folkeskolen
  • er elev på en ungdomsuddannelse
  • er studerende på en videregående uddannelser
  • er en alment interesseret voksen
     

Vejledning

Indgang til Info Norden
Brug boksen ”Hvis du skal” Hvis du skal arbejde, uddanne dig, flytte eller søge støtte
Brug boksen ”Ressourcer” hvis du har brug for kort, undervisningsmateriale, billeder eller publikationer om Norden
Brug boksen ”Populært indhold” hvis du fx skal bruge Nordisk Statistisk Årbog