Retsinformation

Adgang
Adgang for alle
I Retsinformation finder du gældende dansk lovgivning. Desuden findes lovforslag, beslutningsforslag, betænkninger samt beretninger i fuld tekst.

Retsinformation er statens juridiske informationssystem der giver adgang til alle love, bekendtgørelser, cirkulærer m.m. samt til Folketingets dokumenter. Når du søger på en lov får du både vist gældende love samt historiske love. Der kan søges samlet i alle databaserne eller enkeltvis i Lovtidende, Ministerialtidende, danske love eller de enkelte ministerier. Der kan søges på præcis lovtitel eller populærtitel f.eks. "serviceloven".

Retsinformation anbefales til dig, der:

  • er studerende, selvstændige eller arbejder i den offentlige forvaltning og har brug for at finde aktuel dansk lovgivning indenfor dit arbejdsområde.
  • er studerende og skal skrive opgave og vil bruge lovtekster som baggrundsviden eller til at vise aktuelle og historiske samfundstendenser
  • er samfundsengageret og har interessere for jura og dansk politik.
     

Vejledning

Indgang til Retsinformation
Vælg ”Danske love” og skriv lovens titel i søgefeltet
Eller vælg ”Danske love” og dernæst ”Populærtitler” og skriv hvad du tror loven hedder
Eller vælg ”Udvidet feltsøgning” og udfyld med de oplysninger du har. Også her er der mulighed for at søge på populærtitler.