Retsinformation

Adgang
Adgang for alle
Retsinformation indeholder gældende dansk lovgivning, lovforslag, beslutningsforslag, betænkninger og beretninger i fuld tekst.

Retsinformation er statens juridiske informationssystem, der giver adgang til alle love, Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

Vejledning:

Anbefales til:

  • Alle borgere, der har brug for at finde dansk lovgivning.
  • Gymnasieelever
  • Studerende på en videregående uddannelse