Rigsarkivets kildepakker

Adgang
Adgang for alle
Kildepakkerne viser et udvalg af Rigsarkivets store samling af digitaliserede dokumenter og arkivalier.

Kildepakkerne er en samling af originale arkivalier i digitaliseret form, som kan bruges til at belyse et bestemt historisk tema.

Temaerne repræsenterer forskellige nedslag i Danmarkshistorien som fx Krigen 1864 eller Sundhed og sygdom fra 1700-tallet og frem.

Hvert tema samler relevant kildemateriale om emnerne i form af førstehåndskilder, dagbøger, breve, statistikker, folketællinger m.m. Med kildepakkerne er det nemt og hurtigt at finde kilder til opgaver eller forskning.

Kildepakkerne anbefales til dig, der:

  • er elev på en gymnasial uddannelse

  • er studerende på videregående uddannelser