Det nye børnesyn og anerkendende opdragelse

23.01.23
Er du træt af de mange konflikter med børnene? Så er der måske en vej ud.

I en travl hverdag med børn, vasketøj og madpakker der skal smøres, kan det være svært at finde overskuddet, når børnene ikke lige vil det samme som dig. Eksempelvis når han ikke vil have tøj på, inden I skal ud af døren om morgenen eller når hun ikke vil have børstet tænder inden sengetid. Du hæver måske stemmen, råber eller siger noget du fortryder. Og du ved allerede inden ordene ryger ud af din mund, at det har den modsatte effekt af, hvad du ønsker. Og så kommer den dårlige samvittighed.

Særligt i pressede situationer kan vi nemmere komme til at skælde ud eller handle på måder som ikke er hensigtsmæssige, og som vi fortryder bagefter. Det kan også være, at det er blevet en ond cirkel, som er svær at slippe ud af igen. Men måske det nye børnesyn og nogle af bøgerne herunder, kan hjælpe dig med at vende skuden. Med at genoprette familielivets fred.

Det nye børnesyn

I det nye børnesyn er børn og voksne ikke ligestillede, det er stadig forældrene som har autoriteten, men de ér ligeværdige. Her bliver børnene set som små selvstændige individer der gerne vil samarbejde og gør det allerbedste de kan, ud fra de forudsætninger de har. Hvis børnene opfører sig ”dårligt” er der en grund. Hvis du i stedet for at skælde ud, snakker med barnet og sætter dig i barnets sted, er det nemmere at skabe en fælles forståelse og finde en fredelig løsning. Det er stadig de voksne som bestemmer, og det er vigtigt at man som voksen er tydelig og sætter rammen. I det nye børnesyn bygger forholdet mellem børn og forældre på gensidig respekt, autenticitet, nysgerrighed og tillid.

Vil du gerne forstå dine børn bedre og få konkrete eksempler på, hvordan du kan undgå at moralisere, belære og skælde dine børn ud, og i stedet møde dem der hvor de er, med en anerkendende tilgang som bygger på en forståelse for deres følelser og behov? Så har jeg her samlet nogle bøger som kan hjælpe dig.

/ Cecilia

Drop opdragelsen af Fie Hørby

Dette er en rigtig god ”allround” bog at begynde med. Fie Hørby hjælper med at styre uden om de typiske hverdagskonflikter, som vi nemt kan komme til at sidde fast i. Bogen kommer med masser af brugbare eksempler og øvelser.

Det vigtigste jeg tog med mig fra denne bog var vigtigheden af at sætte sine grænser personligt, og ikke ud fra generaliserede og forældede normer. Og så at børn skal oversættes. Hvis et barn siger ”Du er dum” betyder det måske bare ”Jeg er træt af at jeg ikke fik min vilje”. Vi skal ikke skal være bange for barnets følelser. Det fx er helt i orden at barnet bliver vred eller ked af det, når det ikke får sin vilje. Det er den eneste måde hvorpå et lille barn kan vise sin utilfredshed.

Det vigtige er, hvordan vi reagerer, siger Fie Hørby. At vi er der for barnet, kan rumme dets følelser og viser at vi lytter og forstår. ”Når børn er vanskelige, er det fordi de har det vanskeligt” skriver Fie Hørby.

Hjernesmarte børn af Annette Prehn

Denne bog er særligt god, hvis du eller dit barn har et hidsigt temperament, men jeg vil anbefale den til alle.

I bogen beskriver Annette Prehn hjernens spilleregler på en måde så alle forstår dem. Du får værktøjer til at  kommunikere på en måde om skaber nærvær og gensidig respekt i relationen til dit barn. Der er konkrete eksempler på, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere fx vrede, tristhed, skuffelse og præsentationsangst samt til at få øje på nye handlemuligheder i situationer, der ellers er gået i baglås.

Den vigtigste lære jeg tog med mig fra denne bog var, at når man snakker med børn – og for den sags skyld også alle andre – så har det stor effekt at fokusere på det man gerne vil have, i stedet for det man ikke vil have. 

Din kompetente familie af Jesper Juul

I denne bog sættes fokus på familielivet og familien i sin helhed. Jesper Juul beskriver, hvordan relationen mellem forældrene påvirker både atmosfæren og samspillet i familien. Han guider os til, hvordan vi kan tackle konflikter og sætter grænser, samtidig med at vi skaber en ligeværdig relation til vores børn. Vi guides også igennem det mange kalder trodsalderen og det minefelt som familiens fælles måltider kan udgøre.

Jesper Juul var en dansk familieterapeut, forfatter og debattør. Han blev af mange anset for at være en guru. Hans bøger er internationalt anerkendte og hans bog ’Dit kompetente barn’, fik stor indflydelse på hele området inden for børneopdragelse.

Det vigtigste jeg tog med mig fra bogen er, at børn som bliver behandlet med omsorg og respekt, også i højere grad vil være i stand til selv at udvise omsorg og respekt for andre. Denne bog er den eneste jeg endnu har haft fornøjelsen af at læse, men resten af hans bøger står højt på min liste over bøger jeg gerne vil have læst. 
 

Børns selvfølelse af Petra Krantz Lindgren 

Denne bog har særligt fokus på, hvordan forældre kan hjælpe deres børn med at opbygge deres selvfølelse og give dem et stærkt og sundt selvværd.

Petra Krantz Lindgren er en af Sveriges mest populære og anerkendte familieterapeuter. I bogen har hun fokus på, hvad forældre helt konkret kan gøre, og giver en masse gode råd fra både forskning og undersøgelser. En øjenåbner for mig var, at ros er lig med en bedømmelse af barnet og dets adfærd, og kan påvirke barnets selvværd negativt. Hvis børn konstant bliver bedømt, risikerer de til sidst at blive afhængige af ros og bekræftelse.

Og hvis de én dag er dygtige fordi de kan eller gør noget, hvad er de så næste dag, hvor det ikke lykkes for dem? Hun fremhæver i stedet flere forskellige måder hvorpå man kan vise interesse for barnet.
 

I stedet for skældud af Erik Sigsgaard og Christina Abildgaard

Denne bog er skrevet til pædagoger, dagplejere og andre som har med børn at gøre i deres daglige virke.

Jeg vil dog mene, at forældre også sagtens kan få noget ud af at læse den. Det gjorde jeg i hvert fald. Bogen har fokus på vigtigheden af anerkendelse og konsekvenserne af skældud. ”At blive skældt ud er som at blive slået med ord”, citeres en dreng i bogen, og de henviser til Psykiatrifonden som konstaterer, at langtidsvirkningen af skældud fuldt ud kan sidestilles med fysisk vold. De tilbageviser de oftest brugte argumenter for at skælde ud.

Det jeg især tog med mig fra bogen var vigtigheden af at se bagom barnets adfærd. Hvilket uopfyldt behov eller ønske ligger bag barnets uhensigtsmæssige adfærd? 

Materialer