Påskens musik

11.04.22
For mange er påsken forbundet med påskepynt, påskeæg, gækkebreve og fridage sammen med familien. Sådan har mit forhold til påsken også været i mange år. Den religiøse fortælling har ikke fyldt meget i de senere år.

Men hvad er egentlig baggrunden for Skærtorsdag, Langfredag og de øvrige påskedage? Og hvorfor blev der skrevet så meget musik til denne religiøse højtid?

Fortællingen om Jesu lidelse, død på korset og genopstandelse har gennem tiderne inspireret komponister og salmedigtere til at skrive påskemesser, store korværker og påskesalmer. Bibelens budskab har affødt så storslået og smuk musik gennem århundreder. Og musikkens mange fortolkninger af begivenhederne omkring Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag og Påskedag kan jo nydes af alle. Troende eller ej.

Jeg har udvalgt nogle klassiske musikværker, som jeg synes er velklingende påskemusik. Jeg holder meget af barokmusik og de store korværker. Og selvom jeg ikke er den store tekstfortolker, så minder musikken mig om, at der ligger en stærk og smertefuld fortælling bag begivenhederne, dengang Jesus var omkring 31 år og endte på korset på Golgata.

Passionsmusikken

Passionsmusikken er skildringen af Jesu’ lidelseshistorie, som komponisterne fortolkede den. Passionsværkerne er forbundet med – og dyrket af den protestantiske kirke. Passionens navn er ofte forbundet med det evangelium i Bibelen, som teksten er hentet fra. Matthæuspassion, Lukaspassion, Johannespassion etc.

Johann Sebastian Bach: Johannespassion

Opført første gang i Leipzig i 1724. Musikken er skrevet for solister, kor og orkester. Værket er en dramatisering af bibelhistorien med musikalske roller til de bibelske personer. Scenerne er bundet sammen af smukke kor-koraler, som kommenterer begivenhederne. Bach skrev aldrig operaer, men hans kirkedramatiske passioner har elementer fra operaen og opføres heldigvis stadig til højtiderne.

Georg Philipp Telemann: Brockes-passion

Telemanns værk fra 1716 har som undertitel: Der für die Sünde der Welt leidende und sterbende Jesus. Jesus døde på korset for vores synders skyld. Vi er her ude i de store følelser og en inderlig tro. Det smukke barokværk hører til en af mine favoritter. 

Heinrich Schütz: Lukaspassion

Et værk fra 1666 der ligger tidligere end f.eks. Bachs passioner, og som er et rent vokalværk uden instrumentledsagelse. Schütz bøjede sig med denne passionsform for en gammel kirkelig regel om, at der i den stille påskeuge ikke måtte bruges instrumenter i kirken. 

Påskeoratorier og påskekantater

Passioner, oratorier og kantater er nært beslægtede, selvom de har hver deres musikalske karakteristika.

Johan Sebastian Bach: Påskeoratorium

Et af Bachs mindre kendte oratorier, der faktisk først blev opført som en almindelig kantate i 1725. Bach foretog flere ændringer i værket gennem årene. Et utroligt smukt barokværk.

Giovanni Battista Pergolesi: Stabat mater

Komponeret 1736 i de sidste uger af Pergolesis meget korte liv. Værket er skrevet for sopran, alt og strygere og rummer på smukkeste vis Jomfru Marias smerte, da hun Langfredag står ved korset med Jesus. 

Heinrich Schütz: Opstandelsesoratorium

Schütz blev kaldt ”den tyske musiks fader”. Han repræsenterer med sin musik overgangen mellem den tidlige og den sene barokmusik og hans styrke var den vokale kirkemusik. Værket er skrevet i 1623 og er det første oratorium sunget på tysk. 

Påskesalmer

Påskens salmer

26 salmer med kommentarer af danske biskopper og sognepræster. Bog + cd’er med indspilning af salmerne
 

Den Danske Salmebog online

På hjemmesiden Den Danske Samlebog online kan du finde tekster til salmerne og en instrumental gengivelse af mange påskesalmer

Materialer