Sammen i bevægelse om dit barns sprog

01.08.22
Når små børn bevæger sig, styrker de ikke kun deres motorik, men også deres sproglige færdigheder. Børns sprog udvikles gennem deres motoriske udforskning af verden.

Forskningen viser, at kroppen følger med i sproget hele livet. Kjeld Fredens, hjerneforsker ved Ålborg Universitet siger:

”80 procent af børns sproglige udvikling bygger på kroppen. Børn lærer simpelthen ved at sanse og bruge kroppen. Fx kender børn ordet ”æble”, fordi de har haft et æble i hånden, lugtet til det og smagt på det. Og når vi ser på de erfaringer, som hjernen bygger op, så skal børnene aktivt gribe æblet med hænderne, før de begynder at sætte ord på oplevelsen” 
(kilde: Viden på tværs)

Derfor er det vigtigt at have fokus på bevægelse og aktivering af børns sanser, så de kan lære og udvikle sig sprogligt.

Sprogsporet er fyldt med viden og inspiration

Dette fokus hjælper bibliotekernes Sprogspor dig med at oversætte til dagligdags aktiviteter. Du kan blive inspireret til at gå i gang derhjemme, sammen med dit barn. 
Hop ind på sprogsporets særlige side om sprog og bevægelse

Hjemme kan du blandt andet bruge den skønne billedbog ’Buller – rim og remser’. Den er fyldt med masser af inspiration til fagter og små hoppe- og kildelege, som du kan lege med dit lille barn. Der er også masser af andre idéer til lege, og steder du kan samle inspiration og viden om dit barns sprog. Du kan også læse om hvordan du sammen med dit barn kan bevæge jer til et bedre sprog. 

Tags
Materialer