Thomas Boberg - Foto: Ib Helles Olesen

Forfatterstafetten: Thomas Boberg

12.04.23
"Jeg har kæmpet med mine dæmoner".

I en åbenhjertig samtale om digtsamlingen “69 dæmoner” fortæller Thomas Boberg om opgøret med sin far og den mandlige kunstnermyte. Og han er nu nået til et sted i livet, hvor han kan tøjle sin trang til ubegrænset frihed og anerkende andres smerte.

Se interviewet med Litteraturformidler Sarah Hvidberg, som er det syvende i denne sæson af Forfatterstafetten.  

Materialer