Bobby bøgerne

23.09.20
Ny bogserie med fokus på dit barns sproglige udvikling.

Bøgerne om Bobby foregår i et univers, børnene forstår og kan relatere til, fordi det er genkendeligt fra deres egen hverdag. 

Bobby bøgerne kan anvendes både af forældre og pædagogisk personale

Med udgangspunkt i Bobbys verden, kan du bruge bøgerne til at sprogstimulere dit barn med fokus på specifikke områder. Bøgerne kan også bare læses som de nu engang er - gode historier om den lille Bobby.

Seks titler med forskelligt sprogligt fokus

Bobby viser hvad han vil 
Særligt sprogunderstøttende fokus: Kommunikative strategier.

Bogen viser forskellige hverdagssituationer, som Bobby håndterer på forskellig vis. Her kan børnene at spejle sig i Bobbys måde at agere på og sammen med den voksne tale om, hvilke kommunikative strategier der er hensigtsmæssige i forskellige sammenhænge.

Bobby finder ting
Særligt sprogunderstøttende fokus: Grammatik.

Bogen har fokus på ental/flertal og ejefald. Bogen er bygget op, så højtlæseren intuitivt giver barnet grammatiske “skabeloner” ved at bruge grammatikken aktivt i sammenhænge der relaterer til bøgernes indhold.

Bobby bruger sprogets lyde 
Særligt sprogunderstøttende fokus: Sprogets lyde.

Bogen har fokus på alle konsonantlyde og hver side indeholder mange gentagelser af den samme lyd, da dette er et afgørende element i forhold til at understøtte opmærksomheden på sprogets lyde.

Bobby læser en bog 
Særligt sprogunderstøttende fokus: Sprogforståelse.

Her kan børn og voksne sammen udforske og reflektere over mundtlige beskeder og handlinger i teksten. Bogen understøtter sprogforståelsen da beskeder og udsagn i fortællingen omsættes til handlinger.

Bobby lærer nye ord
Særligt sprogunderstøttende fokus: Ordforråd.

Bogen er bygget op omkring ord, der svarer, hvad børn i aldersgruppen 1-3 år typisk kender og begynder at bruge.

Bobby holder fødselsdag
Særligt sprogunderstøttende fokus: Historiefortælling.

Bogen er bygget op om genkendelige situationer for børn, og rummer spørgsmål, der opfordrer børn til at pege, bruge enkelte ord, sammensætte ord og/eller korte sætninger. Den voksne opfordres til at inddrage børnene aktivt i fortællingen. 

Lån bøgerne på biblioteket

Vi har mange flere sprogstimulerende bøger, spil, sprogkufferter mm. til sprogarbejdet med dit barn - og vi hjælper dig gerne med at finde de rigtige materialer.

/Marianne Ulletved

Kilde: Sprogeriet.dk

Materialer