Brugerundersøgelse

09.06.15
Tak til alle som deltog i brugerundersøgelsen. Vi er meget glade for den store interesse, der har været for at deltage. Vi har været i dialog med over 2000 biblioteksbrugere på Esbjerg Kommunes Biblioteker i 2014 - 2015. De har alle givet mange gode og brugbare kommentarer til, hvordan vi kan gøre biblioteket til et endnu bedre sted at være.

Formålet med brugerundersøgelsen er at tage udgangspunkt i borgernes livsverdner, ønsker, forventninger og opfattelser i forhold til biblioteksområdet for at kunne give et nuanceret billede af de brugervirkeligheder og brugerbehov, der gør sig gældende på Esbjerg Kommunes Biblioteker.

På baggrund af datamaterialet og analysearbejdet er der identificeret 12 forskellige brugergrupper - personaer. De skal i fremtiden være udgangspunkt for både udvikling og tilpasning af bibliotekets tilbud. I den kommende tid vil du kunne se et eksempel på, hvordan man kan anvende den nye brugerindsigt konstruktivt i projekter. Det er Esbjerg Kommunes Bibliotekers sommerkampagne. Biblioteksfamilien er en personafamilie, som er sammensat ud fra undersøgelsens beskrevne brugergrupper/personabeskrivelser.

Se mere om brugeranalysen og brugerbeskrivelser