Esbjerg Kommunes Biblioteker del af to projekter, der skal styrke unges læselyst

11.11.20
Kulturministeriet har i dag offentliggjort de 34 projekter, som har fået midler fra ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre” under indsatsområdet ”Læselyst og læsefællesskaber for alle”.

Esbjerg Kommunes Biblioteker er heldig at være del af hele to projekter, der har fået bevilget midler: ”Litteraturlig Viis” og ”Fokus på fortællingen”. Begge projekter fokuserer på at øge læselysten blandt unge i kommunen.

Litteraturlig Viis

Nationalpark Vadehavet danner i foråret 2021 ramme om et samarbejde i de fire vadehavskommuner. Samarbejdet kaldes ”Litteraturlig Viis” og er blevet til gennem et fælles initiativ mellem Nationalparken og bibliotekerne i Esbjerg, Tønder, Varde og Fanø.

Medvirkende er unge fra efterskoler i Varde og Rejsby, Ungdomshøjskolen i Vester Vedsted, forfattere, der bor i eller har skrevet om Vadehavet samt naturvejledere fra Nationalparkens kommuner. De unge og forfatterne skal, med inspiration fra områdets natur- og kulturhistorie, arbejde med såvel forfatternes tekster som de unges egne tekster.

Fokus på fortællingen

Projektet Fokus på fortællingen er et samarbejde mellem Vittenbergskolen i Ribe, forfatter Camilla Wandahl og Esbjerg Kommunes Biblioteker. Samarbejdet skal munde ud i et elevrelevant tilbud for de deltagende 6. og 7. klasser, der skal arbejde kreativt med både forfatterens og deres egne fortællinger. Projektet løber til sommeren 2021.

Eleverne møder en fortælling skrevet af den etablerede forfatter Camilla Wandahl. Wandahls fortælling stopper ved en klimatisk scene, som eleverne skal opleve som et fysisk rum i virtual reality. Eleverne skal herefter sanse og udtrykke, hvad de oplever, og de skal gennem en selvvalgt udtryksform give deres bud på fortællingens slutning.

Baggrunden for projekterne

I alt 34 projekter får tilskud for 13,6 millioner kroner fra Kulturministeriet. Særligt for dette års udviklingspulje er kravet om at inddrage en forfatter eller kunstner til for eksempel formidlingsaktiviteter, arrangementer eller mere forpligtende samarbejder. På den måde kan projekterne være en økonomisk håndsrækning til forfattere og kunstnere og få hjulene i gang i den ellers pressede kultursektor under corona-krisen.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje.