Frode og Nicolaj fra 6. årgang har lavet lerfigurer, der viser en lettere blodig slutning på novellen, hvor de to hovedpersoner dør.

Fernisering bød på et virvar af børns kreative udtryk

Malerier, digte, tegninger, podcasts, dans og endda en samling lerfigurer. Så forskelligt kan 6. klasser afslutte en kendt forfatters novelle, når de får frie tøjler til at arbejde kreativt med litteraturen.

I dag var der fernisering af projektet ”Fokus på fortællingen” på Ribe Bibliotek for eleverne på 6. årgang på Vittenbergskolen. Projektet er et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker, Vittenbergskolen i Ribe og forfatter Camilla Wandahl. 

Øget læselyst – og en lerfigursmassakre

Målet har været at øge elevernes læselyst ved at præsentere dem for en anderledes vinkel på litteratur, og ved at de selv arbejder kreativt med forskellige udtryksformer. Og det ser ud til, at målet er nået – i hvert fald hvis man spørger eleverne.

Frode og Nicolaj, der har lavet lerfigurer som deres produkt, syntes, at det var rart, at de kunne arbejde med en anden måde med novellen på. Og så var det også sjovt at lave noget andet end de andre fra klassen med deres lerfigursmassakre.

Zombier, parasitter og gadebander – og virtual reality

Eleverne har arbejdet med en novelle, som forfatter Camilla Wandahl har skrevet specielt til projektet. Novellen, med titlen ”Ruinbyen”, tager udgangspunkt i Wandahls univers Øglejægerne og foregår i et postapokalyptisk Danmark, hvor der både er zombielignende væsener, intelligente parasitter og gadebander, der truer hovedpersonerne på livet. Novellen slutter brat i en åben scene. Denne scene er blevet optaget i virtual reality og byder både på tekster, billeder og lydspor.

Frit slag til at arbejde med en kreativ slutning

Ved at sanse og opleve scenen i virtual reality har eleverne fået inspiration til at udarbejde deres egen slutning på novellen. Eleverne har selv bestemt, hvordan novellen slutter, og hvilken udtryksform de vil bruge til slutningen. De har både kunnet arbejde alene og i grupper, og eleverne er kommet med mange gode bud på slutningen – og hvordan de vil udtrykke den. 

Særligt forfatterbesøg

Som noget helt særligt deltog forfatter Camilla Wandahl til ferniseringen, hvor hun læste op af sin novelle og for første gang så alle elevernes produkter. Og hun var intet mindre end imponeret.

”Det var spændende og alsidigt. Eleverne har udtrykt sig på så forskellige måder – fra ler, dans og podcast til video, historier og billeder. Der er mange medier i spil. Det er dejligt, at børn kan være kreative, som de selv har lyst til, og at de kan prøve forskellige udtryksformer af,” udtaler forfatteren.

Udstilling i uge 41 og 42

Elevernes produkter er udstillet på Ribe Bibliotek i uge 41 og hele uge 42. Så kom gerne ind forbi! Se bibliotekets åbningstider

Fernisering for 7. årgang

Efter efterårsferien vil 7. årgang på Vittenbergskolen også gennemgå forløbet. Deres produkter vil blive ferniseret d. 8. november, hvor Camilla Wandahl igen deltager.

Om projektet

”Fokus på fortællingen” er et samarbejde mellem Vittenbergskolen i Ribe, forfatter Camilla Wandahl og Esbjerg Kommunes Biblioteker og er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje 2020. Målgruppen er elever i 6. og 7. klasse.

Projektet skal munde ud i et elevrelevant tilbud for de deltagende klasser. Ambitionen er, at tilbuddet skal kunne anvendes af biblioteker og skoler i hele landet, så alt materiale bliver tilgængeligt online.

Vil du vide mere?

For flere oplysninger kontakt projektleder fra biblioteket Stine Liberty Svenningsen på mail

Materialer