Gennembrydende kunst

Af Anonym ( )
21.08.15
seminarieHusets nye kunstværk gennembryder i bogstavelig forstand mure.

seminarieHuset, som blandt andet huser Ribe Bibliotek, har fået et nyt og helt anderledes kunstværk – Bænk. Ret beset er der tale om fire bænke... og så alligevel ikke. For alle fire bænke i værket gennembryder i bogstavelig forstand mure og fortsætter på den modsatte side. Så skal vi være matematisk korrekte er der vel reelt tale om otte bænke.

Det er dog ikke alle dele af bænkene der kan bruges til det oprindelige formål, for nogle af dem ’vokser’ simpelthen direkte ud af høje vægge, hvilket man blandt andet kan se når man går ind af døren ved indgang C. Lige over skiltet stikker en stump bænk simpelthen ud af muren lige over indgangsskiltet.

Bænk er udført af kunstneren Rasmus B Fex og bevilget af Statens Kunstfond. Afdelingsleder Hanne Poulsen udarbejdede i 2014 ansøgningen til Kunstfonden og havde egentlig regnet med at få tildelt en række ældre malerier. Men sådan gik det ikke.

”Jeg blev meget glædeligt overrasket, da jeg fik bevillingsbrevet. Statens Kunstfond havde simpelthen besluttet at tildele seminarieHuset et såkaldt stedsspecifikt kunstværk, altså et kunstværk udarbejdet specielt til huset. Det indebar, at Rasmus B Fex kom til seminarieHuset en dag for at se på komplekset og mulighederne. Under besøget fandt han ud af, at området hvor bænkene nu er placeret er et krydsfelt mellem de gamle og nye bygninger, og at det i øvrigt binder kompleksets gangarealer sammen”, husker Hanne Poulsen.

Under besøget blev Rasmus B Fex klar over, at bænkene skulle være solide og han valgte at arbejde med genbrugsmaterialer som vinkeljern og gamle bjælker. Samtidig besluttede han, at placere den ene bænk under et loftvindue. ”Så man jo også kan sidde og kigge på stjernerne og drømme”, kommenterer Hanne Poulsen.

Bænk blev afsløret d. 26. juni. Værket kan beses – og besiddes – i seminarieHusets åbningstid.