Martin Søndergaard Sørensen

Hvordan gør man verdensmålene levende for borgerne i Esbjerg Kommune?

04.07.22
Sammen med Tønder Bibliotek har Esbjerg Kommunes Biblioteker fået penge fra Slots- og Kulturstyrelsen til at udfolde et spændende projekt. Et projekt der har FN’s 17 verdensmål som omdrejningspunkt.

Mange vil gerne ”gøre noget” i forhold til FN’s 17 verdensmål. Dem vil vi gerne samle i lokale handlefællesskaber, så vi sammen kan få sat verdensmålene på den lokale så vel som den nationale dagsorden, udtaler afdelingsleder Martin Søndergaard Sørensen.

I maj blev Esbjerg Kommunes Biblioteker som ét af de første biblioteker i Danmark Verdensmålscertificeret. Og det skal, ifølge Martin Søndergaard Sørensen, blive til mere end fine ord og en flot certificering:  

Ifølge CHORA2030’s idekatalog med folkehøringer om verdensmål mener 90% af de adspurgte at verdensmålene er vigtige for dem og 90% mener, at det er kommunernes ansvar at indfri verdensmålene. Ikke mindre end 72% kunne godt tænke sig at samarbejde med kommunen om verdensmålene. Borgerne er klar til at engagere sig og ser til kommunerne for samarbejde. Det er netop dét vi som folkebibliotek ønsker at tilbyde.

For at gøre det nemmere at kommunikere ud, har vi valgt at sætte fokus på verdensmålene i uge 17.

Biblioteket som facilitator

En kampagne er dog ikke nok til at skabe det niveau af forandring samt den lokale og nationale forankring som biblioteket ønsker. Målet er derfor at bibliotekerne, som facilitator, kan understøtte lokale aktiviteter og handlefællesskaber rundt i kommunerne som gør det muligt for borgere at omsætte verdensmålene til hverdagsmål via konkrete handlinger. Ved at gå sammen om "Uge 17" konceptet på tværs af kommunerne, kan bibliotekerne desuden være med inspirere og understøtte hinanden. 

Det hele kulminerer så med en festdag i april 2023 – i uge 17 – og derefter er planen, at alle erfaringerne fra Esbjerg skal deles med resten af landet. 

Jeg drømmer om at midlerne fra slots- og kulturstyrelsen bidrager til, at borgere i Esbjerg Kommune får endnu bedre muligheder for at omsætte FN’s vigtige verdensmål til lokale handlinger. Der er så mange med indsigt og interesse for bæredygtige tiltag – det vil vi som bibliotek gerne være med til at samle og understøtte. Blandt andet med Verdensmålsuge i uge 17. Så det er noget vi på biblioteket gør sammen med borgerne i Esbjerg. Det er ægte samskabelse, afslutter Martin Søndergaard Sørensen.

Læs mere om de biblioteker der har fået støtte, på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside