Forfatter Gerd Laugesen får sig en snak med Valdemar, daværende elev på Rejsby Europæiske Efterskole, midt i engene i Rejsbymarsken. Foto: Lene Esthave

Naturen inspirerede 60 unge ”forfattere”

18.11.21
Biblioteker, skoler, forfattere, naturvejledere og nationalparken har sammen gennemført projekt Litteraturlig Viis. Her indgik Vadehavet som inspirationskilde til at motivere unges læse- og skrivelyst. Projektet har givet mange gode erfaringer og resultater – et helt konkret er tre små bøger med de unges egne tekster.

Cirka 60 unge, der i foråret gik på efter- og ungdomshøjskole i vadehavsområdet har fået en ekstra titel, de kan skrive på cv’et: forfatter. De har nemlig været deltagere i projektet ’Litteraturlig Viis’, som netop er afsluttet med udgivelsen af tre små bøger med elevernes egne tekster.

Ud over de unge, alle i alderen 14-18 år, har projektet involveret tre skoler (Varde-egnens Gymnasieforberedende Efterskole, Ungdomshøjskolen ved Ribe og Rejsby Europæiske Efterskole) tre biblioteker (Esbjerg, Varde og Tønder) tre forfatterne (Gerd Laugesen, Peder Frederik Jensen og Jeppe Brixvold), fire naturformidlings-institutioner (Naturcenter Tønnisgaard, MitVadehav, Vadehavscentret og NaturKultur Varde) samt Nationalpark Vadehavet.

Kort fortalt har projektet gået ud på, at bruge den lokale vadehavs-natur som inspirationskilde til at motivere unges læse- og skrivelyst. Helt konkret har eleverne fra de tre skoler været ude i vadehavsnaturen med en naturvejleder og en forfatter, og sidstnævnte har sammen med elevernes lærere og med støtte fra bibliotekerne efterfølgende gennemført et skriveforløb.

Fornyet naturoplevelse

Foruden at mærke en værdi af skriveprocessen, fik eleverne en fornyet oplevelse af naturen, både ved at sætte ord på den gennem egne tekster, men også gennem sanseindtryk ved at være ude i den.

Som nævnt er projektet mundet ud i tre små bøger, men det rækker længere ud end til de 60 deltagende ’elev-forfattere’. Målet har nemlig været at etablere et øget samarbejde mellem biblioteker, efterskoler og naturcentre, og projektet har fungeret som et pilotprojekt for at finde en inspirationsmetode, og samtidig vække lysten til at udklække nye forfattere.

Endelig har ’Litteraturlig Viis’ resulteret i et nyt undervisningsforløb til udskolingsniveauet. Forløbet findes nu på nationalparkens undervisningsportal, mitvadehav.dk, og kan frit anvendes af alle lærere - og andre med interesse.

Skaber engagement

Bibliotekar Peter Bue Nissen fra Esbjerg Bibliotek har været projektleder, og selv om hele projektet undervejs har været ret udfordret som følge af corona-situationen, glæder han sig over såvel forløbet som resultaterne.

”Vi har brugt en del ressourcer på projektet, så det er jo en stor glæde, at vi har fundet en metode, der virker i forhold til at engagere i hvert fald nogle af de unge,” siger Peter Bue Nissen.

Også i Nationalpark Vadehavet er man begejstrede for projektet. Især fordi det har givet en sjælden direkte adgang til unge, for hvem begrebet verdensarv godt kan være lidt fjernt.

”Når vi formidler fortællinger om Vadehavet, er det traditionelt meget faktuelt, men projektet her var ikke en biologitime. Med litteraturen som greb stillede naturen sig til rådighed for de unges følelser og fik dem til at engagere sig i naturen på en helt anden måde, end vi er vant til”, lyder det fra Anne Husum Marboe, der er udviklingskonsulent i Nationalpark Vadehavet.

Denne erfaring tager nationalparken med sig for at bruge i fremtiden sammen med det nye undervisningsmodul på mitvadehav.dk."

Tekst: Kommunikationskonsulent Jens L Hansen, Nationalpark Vadehavet