Postapokalyptisk virtual reality for elever på Vittenbergskolen

En væltet stol. Papir smidt overalt på gulvet. En radio, der skratter et utydeligt nødsignal ud i æteren, i håbet om at nogen opfanger det. Dét er den postapokalyptiske scene, som 6. og 7. klasse på Vittenbergskolen kommer til at opleve, når de efter sommerferien skal deltage i læselystprojektet ”Fokus på fortællingen”.

Men scenen, som eleverne træder ind i, er ikke virkelig. Den er virtuel og kan opleves, hvis bare de har en smartphone og nogle simple VR-briller. Det er medarbejdere fra Esbjerg Kommunes Biblioteker, der har lånt et klasselokale på Rørkjær Skole, indrettet scenen og bagefter optaget den i virtual reality. Resultatet er en 360 grader video, hvor det er muligt at bevæge sig rundt, høre musik, læse tekster og se billeder.

 

Zombier, parasitter og gadebander

Scenen er en åben slutning i den fortælling, som forfatter Camilla Wandahl har skrevet specielt til projektet. Fortællingen foregår i et postapokalyptisk Danmark, hvor der både er zombielignende væsener, intelligente parasitter og gadebander, der truer hovedpersonerne på livet, så de er flygtet ind i et forladt klasselokale. Fortællingen slutter brat, og så er det op til eleverne at finde ud af, hvad der mon sker bagefter.

Præmissen bag projektet er at styrke elevernes læselyst gennem deres eget kreative arbejde med fortællinger. Derfor er det også op til eleverne selv at vælge, hvordan de vil arbejde med slutningen. Om det så er moderne dans, et teaterstykke, et digt eller en lerkrukke – dét er op til dem.

Om projektet

Fokus på fortællingen er et samarbejde mellem Vittenbergskolen i Ribe, forfatter Camilla Wandahl og Esbjerg Kommunes Biblioteker. Målgruppen er elever i 6. og 7. klasse.

Projektet skal munde ud i et elevrelevant tilbud for de deltagende klasser. Ambitionen er, at tilbuddet skal kunne anvendes af biblioteker og skoler i hele landet, så alt materiale bliver tilgængeligt online.

Projektet løber til foråret 2022 og er støttet af Kulturministeriets udviklingspulje ”Læselyst og læsefællesskaber for alle”, der blev uddelt i efteråret 2020.

Vil du vide mere

For flere oplysninger kontakt projektleder fra biblioteket
Stine Liberty Svenningsen på mail
eller pædagogisk leder på Vittenbergskolen
Anna Kirstine Villadsen på mail.