Ribe: Det historiske bibliotek

Af Anonym ( )
29.10.15
Ribe Biblioteks mere end hundredårige historie er nu blevet kortlagt. En spændende og overskuelig udstilling har set dagens lys.

500 kroner. Det var hvad Ribe Bibliotek havde at gøre godt med i 1906, otte år efter at Ribe Byråd havde besluttet at oprette et folkebibliotek på hjørnet af Kurveholmen og Dagmarsgade.

Med det budget var det måske ikke noget at sige til, at samlingen kun bestod af 2.295 bind, men det udnyttede de 162 registrerede lånere til gengæld til allersidste side. Biblioteket registrerede nemlig i 1906 ikke mindre end 7.300 udlån, svarende til at hver eneste bog blev lånt mere end tre gange på et år.

Disse og mange andre detaljer fra Ribe Biblioteks snart 120 år gamle historie, er nu med bibliotekar Bodil Wöhnerts hjælp blevet synliggjort for alle besøgende på biblioteket, der som bekendt i dag har til huse i seminarieHuset. Inden flytningen til den nuværende lokalitet i 2012, nåede biblioteket imidlertid at ligge på ikke mindre end fem andre adresser, indføre gratis udlån (1924), udvide betjeningen til 14 sogne (1970), samt at blive sammenlagt med Esbjerg Kommunes biblioteker (2007).

Den nye og permanente udstilling kan beses på første sal ved trappen.