Smart Parat Svar

17.08.17
Er I Danmarks klogeste 6. klasse? Så er det NU I skal tilmelde jer efterårets læsequiz!

Smart Parat Svar er en landsdækkende læsequiz, skabt i et samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen, landets børnebiblioteker og TV2 Regionerne, der vil bringe reportager og transmissioner fra de lokale og regionale runder, samt transmittere landsfinalen fra Odense på alle regionale sendeflader.

Quizzen er en holdkonkurrence med fem deltagere fra hver 6. klasse, der kan supplere hinanden og samarbejde om at finde de rigtige svar og formålet er at sætte fokus på læsning og læselyst.

Ideen med quizzen er, at ”Den gode læser” sættes i spil som en rollemodel, der har slået ørene ud for den videns- og oplevelsesrigdom, der er i bøgernes verden. Deltagerne skal være attraktive rollemodeller for deres jævnaldrende. Det er sejt at læse, at vide noget, at være ”smart” på øverste etage!

Fem klassekammerater skal dyste på vegne af hele klassen. Når klassen skal sammensætte sit hold så forsøg at vælge fem personer, der dækker så bred en viden så mulig. Litteraturen er grundlaget for quizzen, såvel skøn- som faglitteratur. Der medtages desuden andre emner, hvor man kan vise, man er ekspert. Det kan f.eks. være politik, spil eller sport.

Det er et begrænset antal hold, der kan deltage, så jo før I beslutter jer, jo større chance er der for, at jeres klasse kommer med. Hver klasse kan kun deltage med et hold.

Tilmelding senest 29. september 2017, til Esbjerg Kommunes Biblioteker på mail til Stefan  

Vi glæder os til at quizze med jer!

Læsequizzen finder sted på børnebiblioteker over hele landet 7. december 2017. Vinderne herfra går videre til den regionale finale 10. januar 2018, og de 8 bedste hold mødes i den store landsfinale i Odense 7. februar 2018.