Temaaftener for forældre og personalet hos Dagtilbud

01.09.20
I efteråret sætter bibliotekets Legetek og Pædagogisk Enhed spot på sansemotorik og sprogstimulering for børn i 0 til 6-årsalderen.

To temaaftener

Vi har en temaaften for dig som forældre og én for dig som personale hos Dagtilbud. Her får I mulighed for at dykke ned i emnerne, sammen med en ergo-/fysioterapeut og en tale- og hørekonsulent fra Pædagogisk Enheds og Legetekets personale.

For pædagogisk personale
Onsdag 28. okt. kl. 17.30-19: 
Bliv klogere på sansemotorik og sprog, fundamentet for barnets udvikling 

For forældre
Tirsdag 24. nov. kl. 17.30-19: 
Bliv klogere på sansemotorik og sprog, fundamentet for dit barns udvikling

Leg, motorik og sprog gør dit barn til en god læser

Ergo-/fysioterapeuten vil gøre os klogere på, hvordan leg kan styrke barnets sanse-motorik, som er fundamentet for de fysiske, sociale og kognitive funktioner. Alle disse funktioner er vigtige for at kunne sidde stille, holde opmærksomhed og arbejde med f.eks. sproglige færdigheder.

Talelyst og ordforråd
Tale- og hørekonsulenten vil give os viden om sproget betydning for de sociale relationer og evnen til at kunne læse og skrive. Vi får inspiration til hvordan vi fremmer børns talelyst, ordforråd og sætningsopbygning.

Sammen vil de præsentere, hvordan I kan bruge Legetekets redskaber, spil og bøger i legen til at styrke de sansemotoriske- og sproglige færdigheder hos barnet. 

Legetekets materialer
Vi slutter aftenen at med en minimesse, hvor personalet fra Legeteket præsenterer de materialer der er relevante for arbejdet med dit barns sprog og sanse-motorik. Der vil også være rig mulighed for at udforske Legetekets andre materialer.

Materialer