Velkommen til indvielse i Tjæreborg

23.01.19
Det nye Folke & Skole Bibliotek i Tjæreborg markerer sammensmeltningen med festivitas.

Fredag 1. februar kl. 10 vil alle elever på Tjæreborg Skole danne en kæde og med flag vise vejen fra skolen til biblioteket.

Når flagene er landet foran det nye Folke & Skole Bibliotek er der fastelavnsboller, kaffe og juice til alle i Huggegården ved boldbanerne. Alle er velkomne.

Venlig hilsen
Tjæreborg Skole og Esbjerg Kommunes Biblioteker

-------------------

Esbjerg Kommunes Biblioteker og Tjæreborg Skole deltager sammen om pilotprojektet: Folke & Skole Bibliotek. 

En af fordelene ved at gå sammen, er bl.a. en bedre udnyttelse af begge biblioteker, som rent fysisk er beliggende side om side.

Alle skolens klasser får også en månedlig bibliotekstime, hvor undervisningen varetages af skolebibliotekaren eller bibliotekaren på folkebiblioteket. De kan selvfølgelig også benytte folkebiblioteket efter skoletid, sammen med byens øvrige borgere.