60erne og 70erne i Danmark

27.02.18
Læs mere om 60ernes og 70ernes ungdomsoprør, hippiekultur, kvindekamp mm.

1960erne og 1970erne var en brydningstid i store dele af den vestlige verden. Tiden var præget af kvindekamp, ungdomsoprør, politisk aktivisme og opgør med ældre generationers værdier og normer. 
Her kan du læse mere om tiden og nogle af de temaer, der prægede debatten i samtiden.