Storm P samlingen

Hovedbiblioteket ejer den største samling af Storm. P-malerier uden for København. Samlingen kan ses rundt om i Hovedbiblioteket og kan suppleres med bogen 'Storm i Esbjerg', som kan købes på biblioteket og hos Varmings Boghandel.

Esbjerg Kommunes Biblioteker ejer en stor og spændende udsmykning af Storm P. Billederne blev malet til biblioteket i 1930-32 og afsløret sommeren 1933. De var finansieret af Ny Carlsbergfondet.

I anledningen af 75 års jubilæet for afsløringen af kunstværkerne, modtog Esbjerg Kommunes Biblioteker i 2008 i alt 140.000 kr. fra Claus Sørensens Fond og Viking Life-saving Equipment A/S, så billederne kunne blive restaureret og hængt op på ny. Og det er fantastiske billeder! Fulde af liv, farvestærke og fantasifulde - og malet i Storms helt egen, generøse stil. Her kan træerne grine, husene græde, og fru Løve har været hos damefrisøren. Den tykke børsspekulant er så optaget af sin avis, at han ikke opdager blomsterne, og om lidt træder han ikke blot på fryd eller tusindfryd, nej Storm lader ham gøre det ekstra grundigt – på to tusindfryd.

Sådan maler Storm, også til børn. Livet i al sin fryd og gru. Bogen Storm i Esbjerg fortæller hele historien, og vi har igennem længere tid arbejdet med ideen om at fremstille en model af den oprindelige børnelæsesal med gulve, reoler, møbler og Storms malerier.

Storm malede billederne til børn, ikke til voksne, og de hang oprindeligt i børnenes læsesal på biblioteket, som dengang befandt sig i den røde bygning på hjørnet af Torvegade og Nørregade – hvor der nu er museum. Børnelæsesalen lå i et stort, lyst hjørnerum i kælderen.

Billederne fyldte al ledig vægplads, og de må have været en revolution i Esbjerg på det tidspunkt. Børnebibliotekar Valborg Jensen skrev da også i sin beretning for året 1933, hvor billederne blev hængt op: ”I det rent Ydre har Børnebiblioteket gennemgaaet en kolossal Forandring, idet Storm Petersens Malerier, der blev skænket af Carlsbergfondet, blev hængt op i Juni Maaned”. Valborg Jensen slutter: ”Af den Grund har Børnebiblioteket haft stort Rykind af Voksne”.

Hvad mon esbjergenserne tænkte? Vi ved det desværre ikke. Vi ved heller ikke så meget om, hvordan børnene opfattede billederne, som nu heldigvis er bevaret for eftertiden.

Få mere at vide om Storm P på Kunstindeks Danmark og Weilbachs Kunstnerleksikon, på Storm P. Museet eller i Gyldendals - Den Store Danske.