Strategiske pejlemærker 2021-22

Strategiske pejlemærker giver os mulighed for at fokusere vores arbejde på områder, hvor vi har vurderet, at der er størst ønske og behov for udvikling og forandring.

De udvalgte strategiske pejlemærker kobler til de overordnede politikker i kommunen samt udstikker retningen for Esbjerg Kommunes Biblioteker (EKB). De hjælper os med at prioritere og gøre mere af det der virker ved at være nysgerrig på data samt sætte mål og evaluere.

I EKB arbejder vi for at skabe et stærkt, udviklende og mangfoldigt kulturmiljø i Esbjerg – med et relevant folkebibliotek som et kulturelt flagskib. Vi brænder for, at folkebiblioteket skal være for alle.

Det gør vi ved at stå på vores kerne-faglighed, men også ved modigt at udforske hvordan biblioteket kan interagere og gøre en forskel i det omkringliggende samfund.

Vi har fokus på at skære ind til kernen af opgaveporteføljen, så vi har overskud til at være agile og gå nye veje. Det er vejen frem, hvis bibliotekets potentiale til at udbygge sunde og udviklende fællesskaber skal forløses. Biblioteket er til for borgernes skyld.

I 2021-22 arbejder vi i EKB med følgende strategiske pejlemærker:

 • Livslang læseglæde
 • Kultur for alle!
 • Liv mellem hylderne
 • Verdensmål
 • Biblioteket i en studieby
 • Digital udvikling

Sådan er arbejdet med pejlemærkerne organiseret

Alle cirkler indarbejder de relevante strategiske pejlemærker i deres kommissorier og udarbejder indsatser der (sand)synliggør de ønskede effekter og mål. Ledergruppen har det overordnede ansvar for sparring og opfølgning undervejs.

Livslang læseglæde

Som den nok største leverandør af litteratur til fritids- og lystlæsning har biblioteket potentiale til at gøre en stor samfundsmæssig forskel ved at fremme børn og voksnes appetit på læsning. Det handler om at styrke læseglæden og læsekulturen ved at inspirere til at opbygge gode læsevaner og opøve koncentration, vedholdenhed og fordybelse – også digitalt.

 • Mål: Vi skal hæve vores udlånstal med 1% årligt Sammenlignet med 2019 og efter genåbning

Kultur for alle!

Groft sagt ved alle, at biblioteket er et sted, hvor man låner bøger. Men biblioteket har meget andet på – og imellem – hylderne. Biblioteket skal opleves relevant for flere borgere i kommunen.

 • Vi skal udbrede kendskabet til biblioteket og vores tilbud, både til dem der kender os, men også til dem der ikke kender os så godt.
 • Vi skal udvikle nye tilbud ved at arbejde professionelt med kulturformidling og være aktive og eksperimenterende ift. nye partnerskaber, formidlings-metoder og -teknologier, der er relevante for nye målgrupper.
 • Fantasy Festivalen skal sætte biblioteket på det lokale ”verdenskort” hos kommunens borgere og skal placere Esbjerg på danmarkskortet.

Liv mellem hylderne – fra samling til forsamling (post-corona)

Vores besøgstal er naturligt nok styrtdykket under corona-epidemien. Det er ikke givet, at borgerne bare vender tilbage til biblioteket.

 • Vi skal genetablere biblioteket som sted og få borgerne sikkert tilbage til biblioteksrummet.
 • Mål: Besøgstallene skal som minimum tilbage på niveau 2019 efter genåbning.

Verdensmål

Vi vil styrke bibliotekets rolle som drivkraft for dialog og handling, så den folkelige involvering i FN’s verdensmål i stigende grad bliver handlingsorienteret og udbredes i alle landets kommuner.

 • Mål: Certificering i 2022

Biblioteket i en studieby

Fake news, misinformation og en massiv flod af informationer kræver en udviklet kildekritisk sans samt informationskompetencer generelt. Vi er allerede stærke på vores samarbejde med uddannelsesinstitutioner og skal fastholde dette arbejde.
De studerende peger på, at kulturlivet er meget begrænset, og at tilbuddene ikke henvender sig til unge og studerende.

 • Vi skal være en relevant læringspartner for skoler og uddannelsespartnere i kommunen.
 • Vi skal også have fokus på at tilbyde bibliotek som kulturtilbud og som et sted der vækker, ægger og dækker mulighederne for livslang læring.

Digital udvikling

Vi vil vedvarende have fokus på at udvikle vores organisation – også digitalt.

 • Vi investerer i udstyr og teknologi, der kan støtte vores arbejdsgange og give mulighed for at transformere vores tilbud.
 • Vi skal arbejde med data og udnytte dem til at træffe kloge beslutninger og evaluere vores indsatser mhp. læring.