Søg i biblioteket:
Lån og fornyelser:
image 
image

Det Sker

Lær at bruge selvbetjeningsløsningerne
Litteratur & romaner er omdrejningspunktet her. Læs bøger sammen med andre. Måske...
Kom og hør om Digital Post, og få hjælp til at oprette den digitale postkasse.
Tag plads i børnebiffen, som viser gode og korte film for de 3-6 årige. 
Vi inviterer de mindste børn på en formiddag med rim, remser og sangleg. For når du...