Søg i biblioteket:
Lån og fornyelser:
image 
image

Det Sker

Vi inviterer de mindste børn på en formiddag med rim, remser og sanglege.
Til Spørgetid møder du kompetente vejledere, der tager sig tid til dine spørgsmål
Hver tirsdag kan du få hjælp til at bruge din PC og tablet
Vi rimer og synger for små ører
Så er der Børnebiffen med film for de mindste