Sammen om verdensmål

Vi er som bibliotek optaget af, hvordan vi kan være med til at omsætte verdensmålene lokalt, og hvordan vi kan understøtte en bæredygtig udvikling i kommunen.

Bibliotekets DNA

Bæredygtighed og social bevidsthed er en vigtig del af folkebibliotekets DNA. Gennem en inkluderende tilgang med plads til alle, bidrager bibliotekerne til sammenhængskraft og rummelige fællesskaber i lokalsamfundet. Biblioteket er desuden bæredygtigt af natur, og bygger på en deleøkonomi, hvor materialer cirkulerer mellem borgere og genbruges et utal af gange.

På Esbjerg Kommunes Biblioteker vil vi gerne gøre endnu mere. Derfor arbejder vi både strategisk og konkret med FN’s 17 verdensmål, og vi har opnået en verdensmålscertificering.

Tænke globalt, handle lokalt – fra verdensmål til hverdagsmål

Vi tror det er vigtigt at have et globalt udsyn, men samtidig at handle lokalt. Vi vil gøre det muligt for Esbjerg Kommunes borgere at omsætte verdensmålene til hverdagsmål og konkrete handlinger. Både gennem formidling og information som inspirerer til at træffe informerede og bæredygtige valg, men også igennem aktiviteter og arrangementer som skaber opmærksomhed på konkrete handlemuligheder og handlefællesskaber.

Vores programflade inkluderer eksempelvis litterære forløb målrettet sårbare unge, samtalesaloner om forskellige kulturer i Esbjerg samt livestreaming med den nyeste forskning om klimaændringerne. Hovedbiblioteket har også været vært for vælgermøde til kommunalvalg 2021, hvor byrådskandidater drøftede lokalpolitik med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål.

Internt arbejder vi blandt andet med strømbesparende tiltag, affaldssortering og bæredygtige indkøb. Vi samarbejder desuden med en række lokale aktører, som har fokus på bæredygtighed og verdensmål. 

Vores samarbejdspartnere er bl.a. Verdensmålshuset, Kommunens renovationsafdeling, den lokale DKVILD afdeling, Korn 180 samt lokale spejdere, planteskoler og haveforeninger.