Reglement

Biblioteket er til for alle. For at kunne betjene dig så godt som muligt, har vi her samlet nogle af de mest grundlæggende regler for lån, opførsel og andre ting vedrørende bibliotekerne, som vi mener du bør kende til.

Indmeldelse og brug af lånerkort

 • For at blive låner skal du vise gyldig legitimation (sundhedskort eller evt. pas og kørekort).
 • For at låne bibliotekets materialer skal du bruge dit sundhedskort eller lånerkort - begge med pinkode.
 • Har du glemt din pinkode kan du vælge en ny ved forevisning af gyldig legitimation.
 • Lånerkortet er personligt og du hæfter for hvad der lånes på dit kort.
 • Hvis du ændrer adresse, mailadresse eller mobilnummer, skal du meddele det til biblioteket eller selv rette dine oplysninger via bibliotekets hjemmeside.
 • Hvis sundhedskortet/lånerkortet bliver væk skal du straks kontakte biblioteket som så vil spærre kortet.
 • Børn og unge under 18 år kan få udstedt lånerkort eller anvende sundhedskort hvis en af forældrene eller en værge udfylder og underskriver en indmeldelsesblanket. Forældrene eller værgen hæfter for lånet.

Serviceoplysninger

 • Lånetiden er normalt 28 dage. På enkelte materialer er lånetiden dog 14 dage. Husk at tjekke afleveringsdato på din kvittering.
 • Hvis du opgiver din mailadresse eller dit mobilnummer, sender biblioteket en påmindelse til dig inden afleveringsfristen.
 • Hvis lånetiden overskrides, sender biblioteket en besked og minder dig om det.
 • Du skal betale gebyr for overskridelse af lånetiden, også selvom der ikke er modtaget en påmindelse eller hjemkaldelse.
 • Du kan forny lån af materialer, forudsat at de ikke er reserveret til andre, og du kan højst forny lån af materialer to gange.
 • Der udstedes altid en kvittering, når du låner og når du afleverer materialer.
 • Husk det er gratis at låne, når du afleverer til tiden.
 • Bemærk at der kan være aldersbegrænsninger på film, så de ikke kan lånes af alle. Det er Medierådet for Børn og Unge, der vurderer filmene.

Dit ansvar

 • Du er ansvarlig for de materialer, der lånes på lånerkortet.
 • Alt hvad du låner, skal registreres digitalt.
 • Alle bibliotekets materialer er tyverisikrede.
 • Overskrides lånetiden skal der betales gebyr efter gældende takster.
 • Aflevering gennem bibliotekets brevsprække sker på eget ansvar og materialet betragtes først som afleveret, når bibliotekets medarbejdere har registreret det.
 • Du skal betale erstatning hvis materialerne ikke afleveres eller afleveres i ødelagt stand. Erstatningsprisen er lig anskaffelsesprisen plus et beløb til klargøring og et administrationsgebyr. På grund af særlige afgifter betaler biblioteket en ekstraordinær høj pris på CD-ROM, DVD og Spil. Derfor vil en evt. regning for bortkommet eller ødelagt materiale blive højere end ved øvrige materialer.
 • Når du benytter bibliotekets materialer i dit eget afspilningsudstyr er biblioteket ikke ansvarlig for eventuelle skader på dit udstyr.
 • Hvis du skal erstatte et flerbindsværk, skal du betale for hele værket, hvis biblioteket ikke kan skaffe enkeltdele til materialet.
 • Biblioteket bevarer ejendomsretten til udlånte materialer som er bortkommet eller ikke afleveret.
 • Du kan levere erstattet materiale tilbage til biblioteket i op til ½ år efter du har betalt for det. Erstatningsbeløbet, fratrukket administrationsgebyret, vil blive udbetalt til dig.

Udelukkelse

 • Hvis du ikke respekterer personalets henstillinger vedrørende ro og god orden, samt etisk brug af internettet, kan du blive bortvist fra biblioteket.
 • Hvis du gentagne gange ikke afleverer lånt materialer eller afleverer materialer i beskadiget stand, kan du ikke længere låne bibliotekets materialer. Du vil blive varslet en uge før udelukkelsen træder i kraft.
 • Hvis du skylder 200 kroner eller derover i gebyrer, kan du ikke længere låne på biblioteket før du har betalt hele beløbet. Du vil blive varslet en uge før udelukkelsen træder i kraft.
 • Biblioteket kan foretage udpantning for gebyrer hos din arbejdsgiver i din løn, hvis det skyldige beløb er 200 kroner eller derover.
 • Der må ikke indtages alkohol og euforiserende stoffer i biblioteket.

Særligt om ubemandet åbningstid

 • For at få adgang til biblioteket skal du benytte dit sundhedskort.
 • Vinduer og branddøre må ikke åbnes i den selvbetjente åbningstid.
 • Hvis du udløser en alarm i den selvbetjente åbningstid opkræves udgiften til vagtudkald hos dig.
 • Du kan i enkelte tilfælde komme ud for at biblioteket ikke kan benyttes, hvis biblioteket bruges til arrangementer eller lignende aktiviteter.