Takster og betaling

Her kan du se de gældende takster og hvordan du betaler på nettet.
Voksne  
1 - 7 dage 20,00
8 -14 dage 60,00
15 - 21 dage 90,00
22 - 30 dage 120,00
 Mere end 30 dage 175,00
   
 Børn (0-15 år)  
1 - 7 dage  10,00
8 - 14 dage 20,00
 15 - 21 dage  40,00
 22 - 30 dage 50,00
Mere end 30 dage 100,00
   
Erstatning for tabt materiale  
Erstatninger opkræves efter anskaffelsesprisen.  
Der tillægges pr. tabt materiale.  
 Klargøringsbeløb   50,00
Administrationstillæg (dog ikke hvis bruger selv anmoder om en regning, før lånetidens ophør)  
Voksne 175,00
Børn  100,00

 

Print og kopi

 

Kopier og udprint pr. side    
Sort/hvid 1,00
Farve  2,00
Print fra mikrofilm  2,00
   
Fax pr. side 5,00

Se her hvordan du kan printe og kopiere