Læsekredse

Vi har mange års erfaring med at lede læsekredse og litteraturdebatter.

Her har vi samlet nogle gode råd til, hvordan I kan strukturere jeres bog-snak. 

Generelle råd

 • Det kan være en god ide med en ordstyrer, der holder styr på diskussionen. I kan med fordel lade opgaven gå på skift. Ordstyreren sikrer, at deltagerne bliver hørt, får ordet i rækkefølge og befinder sig godt i diskussionen.
 • Ordstyreren – eller en anden i læsekredsen – kan forberede sig inden mødet ved f.eks. at læse anmeldelser af bogen eller læse om forfatterskabet. Gå f.eks. ind på litteratursiden for at finde materiale.

Idéer til hvordan I får startet diskussionen

 • Ordstyreren byder velkommen.
 • Ordstyreren kan bede deltagerne give deres umiddelbare indtryk af bogen bordet rundt – så får alle sagt noget fra begyndelsen. På den måde finder I også ud af hvilke emner i bogen, der interesserer jer – og dem kan I så efterfølgende diskutere.

Spørgsmål I kan diskutere

 • Hvilken genre er bogen? Er det en krimi, biografi/selvbiografi, rejseskildring – eller måske en blanding af forskellige genrer?
 • I hvilken tid og på hvilket sted udspiller fortællingen sig? Og er tid og sted vigtigt for fortællingen – hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvad er bogens tema/temaer? Hvilke emner tager bogen op?
 • Hvad synes I om sproget? Er bogen godt skrevet? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Holder historien? ”Hænger bogen sammen”?
 • Er personerne troværdige? Sker der en udvikling hos dem gennem fortællingen? Hvad synes I om bogens hovedperson/hovedpersoner? Hvad er forfatterens hensigt med at fremstille personerne sådan?
 • Hvordan er relationerne mellem personerne i fortællingen?
 • Miljøet i romanen – er det godt beskrevet? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvad tror I, forfatteren vil sige med fortællingen?
 • Har fortællingen relevans for jer?
 • Ligner bogen andre bøger, I har læst? Hvem skriver også sådan?
 • Hvis I har læst andre bøger af samme forfatter, hvordan placerer bogen sig så i forfatterskabet?