Lars Kjerulf Petersen: Byens grønne struktur : natur og miljø i bylandskabet
  • Ebog

Byens grønne struktur : natur og miljø i bylandskabet

Gennemgang af de naturtyper, der er til stede i bymiljøet, og hvordan byernes udvikling påvirker naturens udstrækning og byboernes naturoplevelser. Desuden beskrives byplanlægningens betydning for især fremtidig udvikling af bynatur